Buurtcirkel ook te vinden op dejuistezorgopdejuisteplek.nl

Buurtcirkel is nu ook te vinden op de website De juiste zorg op de juiste plek, een initiatief van partijen in de zorg die samenwerken en kennisdelen willen stimuleren.

Ook al kunnen Buurtcirkels tijdelijk niet meer bij elkaar komen door de Coronamaatregelen, deelnemers kunnen wel op andere manieren bij elkaar terecht voor vragen via telefoon, Whatsapp of andere online middelen.
Meer informatie daarover is te lezen op buurtcirkel.nl.