Buurtcirkel start pilot voor mensen met een verstandelijke beperking

De laatste jaren zien wij dat mensen met een verstandelijke beperking succesvol meedoen met een Buurtcirkel. Dit sociale netwerk biedt hen een veilige en vertrouwde omgeving waardoor zij de stap naar meer zelfstandigheid kunnen zetten. Het gaat hierbij specifiek om mensen met een Wlz-indicatie. Om meer mensen met deze achtergrond toegang te bieden tot een volwaardiger en zelfstandiger leven start Pameijer/+Vijf dit najaar met een pilot. Doel is om de methodieken van Buurtcirkel nog beter aan te laten sluiten bij de omstandigheden en het leervermogen van deelnemers met de Wlz-indicatie VG3.

De meeste mensen die deelnemen aan Buurtcirkel hebben een Wmo-indicatie. Een enkeling heeft een Wlz-indicatie. Gezien de positieve ontwikkelingen van deze deelnemers zijn wij op zoek naar 20 mensen met een verstandelijke beperking uit Rotterdam die zich dit najaar willen aansluiten bij een Buurtcirkel in hun omgeving. Gedurende een jaar volgen wij deze deelnemers om te leren van hun ervaringen. Hierbij willen wij ook hun verwanten betrekken.

Deze pilot is tevens onderdeel van het vernieuwingstraject ‘Begeleiding à la carte’, onderdeel van het programma ‘Volwaardig leven’, van het ministerie van VWS in samenwerking met Vilans.

Informatiebijeenkomst
Wij organiseren een aantal informatiebijeenkomsten voor deelnemers en organisaties om meer te vertellen over de pilot en de mogelijkheden die Buurtcirkel biedt voor de doelgroep. Aanmelden kan door een mail te sturen naar richard.van.vliet@pameijer.nl of te bellen naar 06 10529394. Uiteraard houden we rekening met de coronamaatregelen!

Datum, tijd, locatie

1 oktober 2020
15.30 – 17.00 uur
Koninginneweg 300 (Howie the Harp)

15 oktober 2020
9.30 – 11.00 uur
Crooswijksesingel 66 (CB r. 5.05), melden bij receptie

22 oktober 2020
12.30 – 14.00
Crooswijksesingel 66 (CB r. 5.05), melden bij receptie

27 oktober 2020
12.30 – 14.00 uur
Crooswijksesingel 66 (CB r. 5.05), melden bij receptie

Voor de werving van deelnemers hebben wij een aangepaste uitnodiging opgesteld die je hier kan downloaden.

In overleg is het ook mogelijk om op locatie langs te komen of een digitale bijeenkomst te organiseren.