Buurtcirkel genoemd als potentiële best practice in rapport Phrenos

Kenniscentrum Phrenos publiceerde onlangs het rapport “Verbeteren van zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen”. Het rapport beschrijft landelijke lessen en best practices uit de taskforce EPA voor regionale samenwerking van de ggz en het sociaal domein gericht op herstel en burgerschap van mensen met een ernstige psychische aandoening.

Een aantal vragen zijn in het onderzoek beantwoord, te weten welke best practices kunnen worden geïdentificeerd binnen de regionale taskforces EPA en hoe kunnen deze best practices in alle regio’s worden verspreid, zodat zij voor alle mensen met EPA beschikbaar zijn?

Vanuit de longlist van 90 voorbeelden zijn er na selectie 15 potentiële zorginhoudelijke best practices overgebleven die verdeeld zijn over verschillende categorieën, te weten Persoonlijk herstel, GGZ behandeling en begeleiding en Maatschappelijke participatie.

Op het gebied van persoonlijk herstel kwamen drie potentiële zorginhoudelijke best practices, te weten Inzet van ervaringsdeskundigheid, Zelfhulp (WRAP of HEE groepen) en Buurtcirkels overeen met de thema’s of elementen van ‘goede zorg’ volgens de cliënt en/of professional. De potentiële best practices Zelfhulp en Buurtcirkels sloten aan bij de elementen van goede zorg volgens de cliënt terwijl de potentiële best pratice inzet van ervaringsdeskundigheid aansloot bij goede zorg volgens de cliënt en professional.

Bekijk hier het hele rapport.