Posts Categorized: Geen categorie

Verslag werkbezoek Buurtcirkel

Met het programma Volwaardig leven wil het ministerie in samenwerking met Vilans de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst.

Wat is waardevolle zorg?

‘Waardevolle Zorg in Rotterdam’ is een onderzoek van Gemeente Rotterdam in samenwerking met Buurtcirkel. 

De vraag die in het onderzoek centraal staat is: “Hoe ziet zelfredzaamheid er voor kwetsbare Rotterdammers uit in een Buurtcirkel en hoe verhoudt dit zich tot het realiseren van de belangrijkste uitgangspunten van de Wmo?” 

Laatste nieuws van KeyRing

Het sociale netwerk Buurtcirkel heeft een nauw partnerschap met het KeyRing Living Supports Networks in Londen. Over en weer leren ze van elkaars ervaringen, strategieën en diensten.

Buurtcirkel als preventiemiddel voor de GGZ

Steeds meer gemeenten ontdekken het concept Buurtcirkel als preventiemiddel voor de ggz-doelgroep. Maar wat is Buurtcirkel nu precies en wat levert het een gemeente op?

Quickscan werken met Ervaringsdeskundigen

Werken met Ervaringsdeskundigen is inzetten op preventie Bij werken met, voor en door mensen, leveren Ervaringsdeskundigen een belangrijke bijdrage. In de zorg zijn ze niet meer weg te denken maar ook bij overheidsinstanties, UWV’s, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, onderwijs en in het bedrijfsleven groeit de belangstelling. Tegelijkertijd is er nog weinig bekend over de voorwaarden voor een

Buurtcirkel Event verplaatst

+Vijf organiseert ieder najaar i.s.m. een van de samenwerkingspartners van Buurtcirkel het jaarlijkse Buurtcirkel Event.
Maar we leven met elkaar in een bijzondere tijd als gevolg van de Corona uitbraak in maart.

Buurtcirkel in het Algemeen Dagblad

Buurtcirkel Hellevoetsluis haalde afgelopen zaterdag de landelijke krant. In het AD verscheen een artikel met als kop “Buurtcirkel Hellevoetsluis is een succes: begeleiding is niet meer nodig als je elkaar helpt.” Een mooi bewijs dat Buurtcirkels echt van toegevoegde waarde zijn. Het nut en de noodzaak van Buurtcirkels wordt steeds meer duidelijk. In toenemende mate