Posts Categorized: Geen categorie

ZorgSaamWonen Award uitgereikt!

Vorige week werd de eerste ZorgSaamWonen Award uitgereikt. We spraken met een van de initiatiefnemers Yvonne Witter over deze award en het belang van een goed ingerichte fysieke omgeving voor mensen met een hulpvraag. 

Podcast: Jan Alblas in gesprek met…

Wat betekent waardevolle zorg en hoe maken we die voor iedereen beschikbaar? Over deze vraag gaat Jan Alblas in gesprek met mensen die werkzaam zijn in de zorg, maar ook met mensen die zorg ontvangen.

Zorgperspectief voor mensen met een verstandelijke beperking

Met het programma ‘Volwaardig leven’ wil het ministerie van VWS de zorg voor kwetsbare mensen beter aan laten sluiten op hun persoonlijke levenssituatie. Het vernieuwingstraject ‘Begeleiding à la carte’ is onderdeel van dit programma. Pameijer en +Vijf voerden een pilot uit

Whitepaper: een nieuw ontwerp voor netwerkgestuurde zorg

Hoe kan je er samen voor zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid de juiste ondersteuning krijgen in hun eigen wijk?  In een nieuwe whitepaper introduceren wij een ontwerp dat de individuele zorgbehoefte als uitgangspunt neemt en de wijk (leefwereld) als basis voor een nieuwe infrastructuur.

Hoe gaat het met de Buurtcirkel in Oostenrijk?

Vorig jaar maart is in Wenen de eerste Buurtcirkel van start gegaan in de vorm van een pilot. Verein LOK, de organiserende partij, is enthousiast en voornemens om nog twee Buurtcirkels te starten. Mooi moment om eens de balans op te maken.

jb Lorenz start digitale universiteit

Verbinden en impact maken. Vanuit deze doelstelling is de jb Lorenz University ontstaan.
De Academie Sociaal Domein en de Academie De Eerstelijns maken hier deel van uit.