College Venray geeft vervolg aan Buurtcirkels na geslaagde pilot

De twee buurtcirkels die sinds drie jaar actief zijn in wijken van Venray krijgen een vervolg. Dat besloten burgemeester en wethouders van Venray, die concluderen dat de drie proefjaren gunstige resultaten hebben opgeleverd. Zo gunstig dat de gemeente nog twee van deze netwerken wil opzetten: een voor ouderen en een voor jonge vrouwen met een beperking.

De pilot werd in 2016 opgezet. Wonen Limburg stond aan de basis van het initiatief, omdat de woningcorporatie tegen steeds meer problemen aanliep in de wijken door een toename van bewoners met een psychiatrische achtergrond.

Uit de proef blijkt onder meer dat deelnemers van de Buurcirkels met elkaar afspreken voor sociale activiteiten of elkaar helpen met dingen die ze moeilijk vinden. Ook buiten de Buurtcirkel om. Andere positieve effecten zijn een groter zelfvertrouwen, meer zelfstandigheid en het sneller maken van eigen keuzes. Deelnemers durven meer zoals reizen met het openbaar vervoer of naar een afspraak gaan in het ziekenhuis. Bij twaalf deelnemers die langer dan een jaar bij de buurtcirkel betrokken zijn, is de gemiddelde afname van individuele begeleiding per week 4,5 uur, een jaarlijkse besparing van € 13.760.

Gemeente Venray heeft via regiogemeente Venlo een budget gekregen om twee nieuwe buurtcirkels op te zetten. Een buurtcirkel voor ouderen en voor jonge vrouwen van 20 tot 30 jaar met een beperking. Deze twee doelgroepen passen niet goed binnen de twee bestaande buurtcirkels. Met +Vijf/ Pameijer is een overeenkomst van drie jaar afgesloten voor begeleiding van de nieuwe buurtcirkels.