Community Care Housing

Onder de noemer Community Care Housing werken wij samen met onder meer architecten, overheden en woningbouwcorporaties aan het ontwikkelen van duurzame woonvormen die de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen versterkt. Wij brengen onze opgedane kennis en ervaring samen in plannen voor de (herontwikkeling) van buurten, wijken en gebouwen. Zo namen wij eind vorig jaar deel aan de prijsvraag Who Cares. Twintig teams van ontwerpers, zorgprofessionals en andere innovatieve denkers werkten hun ideeën uit voor toekomstbestendige woonwijken in Rotterdam, Almere, Groningen en Sittard-Geleen.

Een belangrijke les die +Vijf uit succesvolle programma’s heeft opgedaan is dat mensen door peersupport en wederkerigheid elkaar versterken. Door bijvoorbeeld zowel mensen met een ondersteuningsvraag als mensen (met lage inkomens) zonder ondersteuningsvraag bij elkaar en door elkaar te laten wonen kunnen zij iets voor elkaar betekenen. Buurtcirkel is een voorbeeld van zo’n succesvol programma.

Community Care Housing is een voorbeeld van een samenwerkingsverband waarin wij proberen gemeenschappelijke antwoorden te vinden op inclusie vraagstukken. Lees hier meer over onze aanpak.