De ouderenzorg van morgen: onderzoek van Morgens

Er komen veel veranderingen op de ouderenzorg af. Veranderingen op het gebied van technologie, de wijze van zorg verlenen en de inzet van medewerkers.
 Dit in een setting waarin:

  • De levensverwachting in Nederland blijft toenemen (zie afbeelding 1). De verwachting is dat in 2040 een kwart van de Nederlanders 65-plusser is.
  • De financierbaarheid van de zorg twijfelachtig is. Bij ongewijzigd beleid en uitvoering stijgen de uitgaven voor zorg in 2040 tot 174 miljard euro, een verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie.
  • De vergrijzing leidt tot een toename van de zorgvraag op alle gebieden (zie afbeelding 2).

Deze ontwikkelingen waren voor Morgens aanleiding om onderzoek te doen naar de ouderenzorg van morgen.
In het onderzoek staan drie vragen centraal:

1. Hoe ziet de ouderenzorg er over 10 jaar uit?
2. Wat kunnen zorgorganisaties doen om bij te dragen aan de
ouderenzorg van morgen?
3. Wat zijn de grootste uitdagingen op de weg naar de ouderenzorg van morgen?

De antwoorden op deze vragen heeft Morgens samengevat in zes thema’s die de ouderenzorg over 10 jaar beschrijven. Daarna zijn de belangrijkste uitdagingen op weg naar de ouderenzorg van morgen op een rij gezet en sluit Morgens deze publicatie af met vijf actielijnen waar ouderenzorgorganisaties nu al zelf mee aan de slag kunnen gaan.

Om tot deze publicatie te komen heeft Morgens kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan. Download hier hier de publicatie.