Deelnemers Buurtcirkel ruim tevreden

Insights Zorg heeft een onderzoek naar de kwaliteit van de Buurtcirkels in Nederland uitgevoerd. Een Buurtcirkel is een sociaal netwerk dat mensen met een hulpvraag uit dezelfde buurt of wijk met elkaar verbindt. Er zijn 76 Buurtcirkels onderzocht waar in totaal 481 mensen bij aangesloten zijn.

Verbondenheid en eigen bijdrage
Ruim 65% van de deelnemers geeft hun eigen Buurtcirkel een rapportcijfer van een 8 of hoger. Bijna 40% van de Buurtcirkel deelnemers geeft aan dat zij dankzij hun deelname minder professionele hulp nodig hebben. Deze mooie uitkomsten bevestigen de waarde van dit sociale netwerk. Deelnemers geven aan dat er veel aandacht is voor hun welbevinden. Zij hebben meer sociale contacten en geven aan zonder de Buurtcirkel waarschijnlijk meer in sociaal isolement te komen. Het contact met andere mensen en de verbondenheid binnen de Buurtcirkel worden als waardevol ervaren. Deelnemers waarderen de mogelijkheid een eigen bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de Buurtcirkel. Wat vinden zij leuk om te doen? Hoe kunnen zij helpen? Hoe kan een ander hen helpen? Door daar samen over te praten en uit te proberen, maken zij dat de Buurtcirkel werkt.

Het Buurtcirkel effect
In het onderzoek komen een aantal positieve effecten van de Buutcirkel naar voren. Ten eerste geven deelnemers aan meer zelfvertrouwen te hebben. Ze durven vaker hun eigen mening te geven en voor zichzelf te kiezen. Het tweede effect heeft betrekking op het ontwikkelen van competenties. Deelnemers merken dat zij binnen de Buurtcirkel kunnen doen waar zij goed in zijn en helpen daar ook anderen mee. Tot slot voelen zij zich meer verbonden. Ze doen graag mee aan activiteiten in de buurt, hebben meer contact met andere mensen en weten beter welke mensen belangrijk voor hen zijn. Ze voelen zich veilig om zich binnen de Buurtcirkel uit te spreken. Dat geldt ook voor de 55-jarige Astrid, zij is aangesloten bij de Buurtcirkel in Delft. Lees hier haar ervaringsverhaal.

Verbeterpunten
Ook kwamen er een aantal verbeterpunten uit het onderzoek naar voren. Deelnemers geven aan dat zij naast hun huidige competenties, ook meer willen kijken naar dingen die ze nog niet kunnen – maar wel graag willen leren. Hulp vragen aan een ander is een vaardigheid die ze nog meer onder de knie willen krijgen en ze willen leren om buiten de Buurtcirkel meer betrokken te zijn en deel te nemen aan activiteiten in de buurt. Uiteraard gaan wij met deze punten aan de slag om de Buurtcirkel nóg beter te maken!

Over Buurtcirkel
Een Buurtcirkel bestaat uit 9-12 mensen die bij elkaar in de buurt wonen en allemaal een hulpvraag hebben, groot of klein. Samen vormen zij een netwerk waarop zij in het dagelijks leven kunnen terugvallen. Iedereen in een Buurtcirkel helpt elkaar vanuit zijn eigen talenten en wordt daarbij ondersteund door een vrijwilliger en een professionele Buurtcirkelcoach. Zo leren deelnemers zelfstandiger leven en zich makkelijker bewegen in de samenleving waardoor de vraag naar zorg en ondersteuning afneemt. De Buurtcirkel is onlangs door Movisie opgenomen als effectieve sociale interventie, lees er hier meer over. Voor vragen of suggesties, neem contact op via info@buurtcirkel.nl

Meer lezen?
Ben je benieuwd naar het hele rapport? Bekijk hier de factsheet voor meer informatie. Lees hier meer over de onderzoeksmethoden van Insights Zorg.