Verslag werkbezoek Buurtcirkel

Met het programma Volwaardig leven wil het ministerie in samenwerking met Vilans de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst. Onderdeel van dit programma is het tweejarige vernieuwingstraject ‘Begeleiding à la carte’. Tijdens dit vernieuwingstraject delen organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking hun praktijkervaringen. Hiervoor nemen zij onder andere regelmatig een kijkje bij elkaar.

In dat kader brachten enkele deelnemende organisaties onlangs een digitaal werkbezoek aan Pameijer. Aanleiding voor dit werkbezoek is de pilot die Pameijer is gestart om te kijken of Buurtcirkel doorontwikkeld kan worden voor mensen met een Wlz indicatie. De deelnemende organisaties spraken hierover met projectleider Richard van Vliet. Dit leverde een mooie verslag op over hoe Buurtcirkel de zelfredzaamheid vergroot van mensen met een verstandelijke beperking.

Het artikel is gepubliceerd op het Kennisplein Gehandicaptensector.