Eindpublicatie Nieuwe wegen GGZ en opvang

Het programma ‘Nieuwe wegen GGZ en opvang’ was een tweejarige landelijke ontdekkingsreis in het sociaal domein met als doel om samenwerking te stimuleren tussen de vele betrokken partijen. En ook om samen met ervaringsdeskundigen te kijken hoe mensen met een psychische kwetsbaarheid zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden. Het programma is inmiddels afgerond en de opbrengsten zijn gebundeld in een inspirerende eindpublicatie met veel praktijkvoorbeelden.

Inspiratie voor de toekomst
De eindpublicatie ‘Nieuwe wegen ggz en opvang 2016 – 2018’ is een verzameling van interviews met betrokkenen van de samenwerkingsinitiatieven, praktijkvoorbeelden met handige tips en verslagen van succesvolle masterclasses die vanuit het programma georganiseerd zijn. De publicatie beschrijft in vogelvlucht de projecten van de deelnemers binnen de themagroepen en daarnaast worden inspirerende voorbeelden en tools beschreven van de overstijgende thema’s binnen het programma, waaronder ‘Inzet van ervaringsdeskundigheid’ en ‘Duurzame financiering’. Hiermee geeft de eindpublicatie inspiratie voor de toekomst, zodat ook anderen deze nieuwe wegen kunnen inslaan.

Facts

 • 27 initiatieven van samenwerkingsverbanden
  verspreid over het land
 • Ondersteund door medewerkers van vier kenniscentra:
  Trimbos-instituut, Phrenos, Movisie en Vilans
 • In opdracht van drie brancheorganisaties: GGZ Nederland,
  RIBW Alliantie, Federatie Opvang en de landelijke
  organisatie van cliënten: MIND
 • Gefinancierd door het Ministerie van VWS

Bekijk hier de eindpublicatie