It’s a WRAP in het Fransiscus Gasthuis & Vlietland

Onlangs hebben 8 medewerkers van het Fransiscus Gasthuis & Vlietland met succes onze WRAP training doorlopen. WRAP – Wellness Recovery Action Plan – heeft onder andere als doel jezelf instrumenten te geven en te leren toepassen zodat je een duurzame, evenwichtige inzet van werk verkrijgt.

In acht bijeenkomsten van 2,5 uur maakten de deelnemers samen met twee externe ervaringsdeskundigen – die zijn opgeleid tot WRAP facilitator – een begin met een “eigen” plan. Alle actieplannen geven antwoord op de hoofdvraag: Wat heb ik wanneer nodig om me goed of weer beter te voelen en hoe zet ik dat in? De deelnemers vullen hun eigen WRAP met passend ‘gereedschap’. De uitwisseling van ideeën en het vinden van (h)erkenning en wederzijds begrip in groepsverband dragen bij aan het (her)vinden van eigen mogelijkheden.

Na 6 maanden oordeelden deelnemers positiever over hun arbeidsfunctioneren dan een vergelijkingsgroep. Ze leerden beter omgaan met tegenslag en disbalans en om de eigen beperkingen te accepteren en ermee om te gaan. Daarnaast heeft onderzoek opgeleverd dat er een zichtbaar positief effect is op belangrijke aspecten van herstel, zoals hogere scores op empowerment, hoop en zelfvertrouwen.

“Ik heb er veel van geleerd en het gelijk kunnen toepassen in de praktijk. Ik ben er mee aan de slag en zal er mee doorgaan”
– Deelnemer WRAP

Niet alleen in een situatie van re-integratie of herstel geeft de WRAP dus een positief resultaat, maar zeker ook preventief in het zoeken en vinden van balans om je welbevinden te verbeteren en daardoor je eigen vitaliteit en duurzame inzetbaarheid te vergroten. Het plan is vooral gebaseerd op wat jou goed doet. Zo maak je een evenwichtig plan om met alles waarvan jij weet dat het bijdraagt aan jouw welbevinden.

Deze maand organiseerde het ziekenhuis een nieuwe introductiebijeenkomst. Lees hier meer.