Podcast 1: Jan Alblas in gesprek met Agnes Klaren

Wat betekent waardevolle zorg en hoe maken we die voor iedereen beschikbaar? Over deze vraag gaat Jan Alblas in gesprek met mensen die werkzaam zijn in de zorg, maar ook met mensen die zorg ontvangen. Komen die perspectieven overeen of hebben we nog een gat te dichten? Doel van deze serie podcasts is om relevante inzichten. ervaringen en kennis te delen die zorgprofessionals kunnen toepassen in hun werk.

In deze eerste aflevering gaat Jan in gesprek met Agnes Klaren, lid van de Raad van Bestuur van Thebe.

‘Waardevolle zorg betekent voor mij persoonsgerichte zorg door aan te sluiten bij iemands levensverhaal. Als bestuurder moet ik hier het klimaat voor scheppen. Visie ontwikkelen, de toekomst verkennen, digitaliseren en vooral verbindingen maken met partners”. 

Meedoen?
In de volgende aflevering spreekt Jan met Marina Hesen, bestuurder bij RIBW Brabant. Wil jij ook graag jouw mening en inzichten delen via een persoonlijk gesprek? Stuur een mail naar Esmeralda van Rooij: Esmeralda.van.Rooij@pameijer.nl