Nieuwe UWV scholingsovereenkomst mooie stap in ontwikkeling ervaringsdeskundigheid

Na eerdere overeenkomsten heeft Pameijer vanaf dit jaar een scholingsovereenkomst met het UWV voor de duur van 4 jaar. Hiermee voldoen de opleidingen en trainingen aan de eisen die worden gesteld aan het Inkoopkader Scholingsdiensten 2021. Maar wat levert deze overeenkomst nu op voor de mensen die gebruik maken van de diensten van Pameijer? 

Natalie Bunschoten, manager bij +Vijf en Howie the Harp, legt uit wat dit betekent voor de ontwikkelingen binnen haar werkdomein ervaringsdeskundigheid.

Deze duurzame verbintenis met het UWV is goed nieuws voor alle opleidingen en trainingen binnen Pameijer, waaronder Howie the Harp. Wij merken vaak dat de kosten van deze eenjarige opleiding tot ervaringsdeskundige en de voorwaarden die er voorheen vanuit het UWV werden gesteld een behoorlijke drempel vormen voor onze toekomstige studenten. Met deze nieuwe scholingsovereenkomst kunnen mensen die een uitkering ontvangen vanuit het UWV en beschikken over arbeidsvermogen in overleg en enkel met goedkeuring van het UWV aan deze opleiding deelnemen. Bij een akkoord van het UWV betaalt het UWV de opleidingskosten.

Deze scholingsovereenkomst zorgt er tevens in algemene zin voor dat de functie ervaringsdeskundige breder beschikbaar komt. Bij steeds meer ondersteuningsvormen is een rol voor ervaringsdeskundigen weggelegd. Daarom zoeken wij pro-actief de verbinding in de ketenvorming en gaan we samenwerkingen aan met relevante organisaties.

Verbinding, samenwerking en participatie
Zo onderzoeken wij momenteel de samenwerking met Housing First omdat een groot aandeel studenten van Howie te maken heeft gehad met dakloosheid. Bij de meeste geldt dat het verkrijgen van een woning de eerste stap is in het proces van herstel en verdere (talent)ontwikkeling. Door bijvoorbeeld modules aan onze opleiding toe te voegen, kunnen we elkaar vanuit cliëntperspectief versterken.

Daarnaast zijn wij nauw betrokken bij de ontwikkeling van herstelacademies, een plek waar mensen die te maken hebben (gehad) met ontwrichte ervaringen zichzelf kunnen ontwikkelen door middel van herstel- en empowermentgerichte cursussen en activiteiten. Door ons vanuit Howie hieraan te verbinden en de samenwerking aan te gaan met andere welzijnsorganisaties kunnen we samen zorgen voor een groter herstelgericht aanbod. Een speerpunt ook binnen gemeenten die in dit kader het plan van aanpak ‘Kwetsbare Rotterdammers’ hebben opgesteld.

Ook denken wij mee met andere nieuwe initiatieven, zoals de pilot van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond ‘Werken met ervaringsdeskundigen’ bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, waar inmiddels ook een afgestudeerde Howie werkzaam is.

Een groot bijkomend voordeel van al deze stappen is dat er hierdoor ook meer werkgelegenheid ontstaat voor afgestudeerde ervaringsdeskundigen en meer stageplekken voor ervaringsdeskundigen in opleiding.

Vergroten beroepsperspectief
Het vergroten van de werkgelegenheid en het beroepsperspectief voor ervaringsdeskundigen gebeurt op meerdere terreinen. Howie the Harp biedt bijvoorbeeld in co-productie met ROC Zadkine een eenjarige opleiding aan specifiek gericht op mensen die al werkzaam zijn in de maatschappelijke sector en hun eigen ervaring op deskundige wijze willen toepassen in de praktijk. Ook biedt Howie in samenwerking met het Da Vinci College afgestudeerde studenten de mogelijkheid om een verkorte MBO te volgen. Zij krijgen een jaar vrijstelling op basis van hun Howie certificaat en kunnen vervolgens dit certificaat verrijken met een MBO 3 of MBO 4 diploma.

Gelijke beloning
De groei van de werkgelegenheid voor ervaringsdeskundigen is natuurlijk hartstikke mooi, maar vraagt direct ook om aandacht voor randvoorwaarden als de borging binnen organisaties en arbeidsvoorwaarden. Wij participeren hiervoor onder meer in een landelijke projectgroep ‘De tijd van een boekenbon is voorbij’. Dit project wil een katalysator zijn, op weg naar gelijke beloning voor ervaringsdeskundigen en mensen in vergelijkbaar werk. Binnen Pameijer is dit allang goed geregeld, maar helaas niet op alle plekken. Hierdoor is zo’n project nog steeds nodig om ervoor te zorgen dat die gelijke beloning gerealiseerd wordt.

Kortom, allemaal prachtige ontwikkelingen – en dit is nog lang niet alles –  die zeker gaan bijdragen aan de kwaliteit van de hulpverlening en de rol van ervaringsdeskundigen. Daar ben ik van overtuigd en zal ik mij ook voor blijven inzetten. Daarom ben ik ook blij met deze nieuwe scholingsovereenkomst met het UWV. Een nieuwe stap die bijdraagt aan de inbedding van ervaringsdeskundigheid in herstelondersteunende zorg.