NOS: Ervaringsdeskundigen vaker professioneel ingezet in de GGZ

Steeds vaker worden ervaringsdeskundigen professioneel ingezet binnen de geestelijke gezondheidszorg. Doordat ze zelf psychiatrische problemen hebben gehad kunnen ze mensen begeleiden die daar nu mee worstelen. Tegenwoordig werken in de ggz naast psychologen en psychiaters ruim tweeduizend ervaringsdeskundigen. Ook de opleidingen worden populairder. Want alleen de ervaring hebben, is niet genoeg.

Lees hier het gehele NOS-artikel.