OPROEP VITALE STEDEN EN DORPEN: DOE JIJ MEE?

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft een aantal open oproepen uitgeschreven om ontwerpers te betrekken bij actuele opgaven in de maatschappij. Een van die oproepen is ‘Vitale steden en dorpen’.
Het fonds stelt een budget beschikbaar om binnen 1-3 maanden een ontwerpend onderzoek te verrichten naar uitdagingen die gepaard gaan met de groei en verdichting van onze dorpen en steden.

Vanuit multidisciplinair samenwerkingsverband iCAREnext werkt +Vijf samen met OD205sl en GROOSMAN architecten aan zowel ruimtelijke als sociaal-maatschappelijke opgaven. Wij zien de oproep van het Stimuleringsfonds als een kans om door middel van ontwerpend onderzoek de lokale consequenties in kaart te brengen van een actuele opgave. Hiervoor zoeken wij een een organisatie die aan de start staat van een dergelijke actuele en uitdagende opgave. Denk hierbij aan huisvesting van ouderen, het bevorderen van verbinding en ontmoeting van kwetsbare groepen, het combineren van zorgvastgoed met andere woonvormen of voorzieningen etc.

Heb jij een passende opgave of een idee waar wij mee aan de slag kunnen? Neem dan contact op met Ruud van der Kind.
ruud.van.der.kind@pameijer.nl / 088 2711672.

Voor meer informatie over de open oproep klik hier.

Deadline voor indienen is 30 november.