Oproep tot inclusief denken en doen

Manifest ‘Investeer in buurten – en dring daarmee zorgkosten terug’
Vier organisaties in het sociaal domein (DOCK, Participe, WMO Radar en +Vijf – een initiatief van Pameijer) roepen met het manifest Investeer in buurten gemeentepolitici en beleidsmakers op om nu te investeren in buurten door inclusief te denken en doen.

Preventief
Investeer in buurten en buurtgemeenschappen. Door mensen aan het roer van hun eigen leefomgeving te zetten, kan het personeelstekort in de zorg worden teruggedrongen. Want door te investeren in de buurt en de buurtgemeenschappen, realiseren we preventieve hulp in de eigen wijk.  Dit vermindert de professionele ondersteuning en voorkomt inzet van duurdere zorg.

Ontschotten
Organisaties in het sociaal domein activeren de zelfredzaamheid van bewoners, stimuleren hen een bijdrage te leveren en boren de kracht van buurten aan. Dat kan alleen als de wijk of buurt daadwerkelijk toegankelijk is voor iedereen. Daarom worden gemeenten opgeroepen om de krachten te bundelen van het zorg-, sociale-, fysieke- en technische domein en te komen tot slimme oplossingen en innovatieve middelen. Inzet is dat er anders gekeken en gedaan wordt: ontschot niet alleen organisatorisch maar ook financieel. Kortom: bundel krachten.

Maak inclusieve samenleving mogelijk
De initiatiefnemers vragen om gemeentepolitici en beleidmakers om de inclusieve samenleving mogelijk te maken en de zorgkosten terug te dringen:

  • Doorbreek financiële en organisatorische schotten tussen de domeinen
  • Investeer in de buurt en zet in op preventie
  • Geef ruimte om te experimenten en risico te nemen
  • Prikkel en activeer burgers om mee te doen
  • Zorg dat de buitenruimte en gebouwen toegankelijk zijn voor iedereen
  • Gebruik de kennis van ervaringsdeskundigen

Voorbeelden
Initiatiefnemers kennen diverse voorbeelden van inclusief denken en doen en willen zorgen dat komende jaren het aantal voorbeelden en experimenten groeit. Voorbeelden:

  • Iemand met een hulpvraag wordt omarmd in de buurt. Een waakvlamovereenkomst maakt het mogelijk snel in te grijpen bij een incident, zodat eventuele schade beperkt blijft.
  • In een buurtcirkel komen bewoners uit één wijk of buurt met een hulpvraag samen. Binnen een veilige groep van lotgenoten ontdekken de deelnemers hoe ze contact kunnen leggen. Ze voelen zich herkend en erkend en komen weer in hun kracht.
  • Ouderen kunnen langer thuis wonen, want ze hebben een slimme valsensor in huis, een laagdrempelig ontmoetingsplek om de hoek en de straten zijn rollatorbestendig.

www.investeerinbuurten.petities.nl.