over +Vijf

Het sociaal domein staat voor een aantal grote uitdagingen. Stijgende kosten, beperkende budgetten, personeelstekorten, overlast in buurten en wijken, krapte op de woningmarkt, groei van het aantal eenzame ouderen en gebrek aan duurzame ondersteuning zijn hier slechts enkele voorbeelden van. Als antwoord op deze vraagstukken zoekt de samenleving naar constructieve interventies die een positieve bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en ontwikkeling van kwetsbare burgers. Maar hoe organiseren we dit met elkaar?

Bij +Vijf, een initiatief van Pameijer, is eenvoud de leidraad. Wij ontwikkelen oplossingen die de (herstel)kracht en zelfredzaamheid van mensen bevorderen. Soms met tijdelijke professionele ondersteuning. Wij geven advies en trainingen aan gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en bedrijven. Ook ondersteunen wij bij de implementatie van die initiatieven.

Wij doen dit niet alleen. Wij werken samen met vele partners, binnen de zorg, maar zeker ook daarbuiten. In onze ogen een belangrijke voorwaarde voor succes. Deze partners delen onze overtuiging dat kwetsbare mensen veel meer kunnen dan wij als samenleving denken. Want uiteindelijk wil iedereen zo veel mogelijk zelf doen en van betekenis zijn voor anderen. Uiteindelijk wil iedereen ertoe doen.