Podcast 2: Jan Alblas in gesprek met Marina Hesen

Wat betekent waardevolle zorg en hoe maken we die voor iedereen beschikbaar? Over deze vraag gaat Jan Alblas in gesprek met mensen die werkzaam zijn in de zorg, maar ook met mensen die zorg ontvangen. Komen die perspectieven overeen of hebben we nog een gat te dichten? Doel van deze serie podcasts is om relevante inzichten. ervaringen en kennis te delen die zorgprofessionals kunnen toepassen in hun werk.

In deze tweede aflevering gaat Jan in gesprek met Marina Hesen, Bestuurder bij RIBW Brabant.

“Wil je waardevolle zorg kunnen bieden, betekent dit dat je de ander moet kunnen zien, dat je moet kunnen aansluiten bij de ander en dat je voortdurend moet kijken naar de mens en zijn/haar leefomgeving door in dialoog te zijn en blijven met elkaar. Soms betekent dit dat je de regie wel over moet nemen wanneer de ander die mogelijkheid niet heeft. Dezelfde opvatting heb ik over de ondersteuning van onze medewerkers. Leiderschap betekent soms ruimte geven en soms dichtbij zijn om te ondersteunen wanneer iemand vastloopt. Het is een vergelijkbaar proces om vanuit vertrouwen, perspectief en hoop voor iemand klaar te staan”.

Meedoen?
Wil jij ook graag jouw mening en inzichten delen via een persoonlijk gesprek? Stuur een mail naar Nienke van Vliet: nienke.van.vliet@pameijer.nl