Buurtcirkel

voor elkaar

Van steeds meer mensen die jarenlang afhankelijk zijn geweest van zorg wordt nu verwacht dat zij zelfstandig in een wijk wonen. Zij hebben meestal geen eigen netwerk opgebouwd waarop zij in het dagelijkse leven kunnen terugvallen. Hierdoor komen eenzaamheid en andere problemen zoals verslaving veel voor.

Download hier het Buurtcirkel boekje vol met ervaringsverhalen van deelnemers, vrijwilligers, coaches en organisaties.

Een Buurtcirkel, gebaseerd op een succesvol concept uit Engeland, is een groep van 9 tot 12 mensen die bij elkaar in de buurt wonen. De deelnemers zijn allemaal mensen die begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Iedereen ondersteunt elkaar vanuit zijn eigen talenten met hulp van een vrijwilliger en een professionele coach. Het resultaat is dat deelnemers meer grip krijgen op hun eigen leven, zich veilig voelen en in staat zijn om met weinig en uiteindelijk geen professionele ondersteuning zichzelf te redden.

‘Door Buurtcirkel praat ik makkelijker. Ook ken ik meer mensen in mijn buurt. Zo ben ik minder eenzaam’

+Vijf anticipeert voortdurend op economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo is de context van vele zorgorganisaties aan het veranderen. Om hun programma’s voor kwetsbare burgers uit te kunnen voeren, zoeken zij naar nieuwe oplossingen en werkwijzen om deze programma’s op wijkniveau met andere partners uit te voeren. Door de methodiek van Buurtcirkel te vertalen naar nieuwe doelgroepen, netwerken, diensten en voorzieningen werkt Buurtcirkel als een vliegwiel voor toekomstige oplossingen en werkwijzen. Meer informatie? Download de Factsheet Buurtcirkel: een geïntegreerde wijkbenadering.

Buurtcirkel voor ouderen
Zo is er in 2018 een Buurtcirkel specifiek voor ouderen opgericht in samenwerking met Aafje. Ondanks dat Buurtcirkel geen onderscheid maakt in doelgroepen, blijkt uit onderzoek onder oudere Buurtcirkel-deelnemers (65+) dat zij er de voorkeur aan geven om samen met leeftijdsgenoten een sociaal netwerk te vormen. De overeenkomsten in levensfase en levenservaringen worden hiervoor als reden gegeven. Het is echter ook die levensfase die vraagt om een iets andere focus binnen een Buurtcirkel. De methodiek van Buurtcirkel richt zich onder meer op het optimaal laten functioneren van mensen op de levensgebieden leren en werken. Bij ouderen speelt dit niet of in mindere mate een rol. Daarentegen is het opdoen van sociale contacten en de wederkerigheid die daaruit voortvloeit voor ouderen wel weer een heel belangrijk aspect. Download hier de Factsheet Buurtcirkel voor ouderen voor meer informatie.

Buurtcirkel voor mensen met een verstandelijke beperking
In het experiment “persoonsvolgende zorg” in Rotterdam, een onderzoek van HHM, blijkt dat 65% van de mensen met een Wlz indicatie een voorkeur heeft voor een oplossing die aansluit bij hun huidige woonsituatie. Maar het huidige zorgaanbod kan nu niet in deze behoefte voorzien. +Vijf is daarom een project gestart, gericht op het verder ontwikkelen van de methodieken van Buurtcirkel zodat deze passen bij de omstandigheden en het leervermogen van deelnemers met een verstandelijke beperking. Heeft u vanuit uw organisatie interesse in het opzetten van een Buurtcirkel voor mensen met een verstandelijke beperking en/of wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Download dan de Factsheet Buurcirkel voor mensen met een verstandelijke beperking of neem direct contact met ons op.

 

Resultaten
Om de kwaliteit van Buurtcirkel te borgen heeft +Vijf een monitor programma opgezet in samenwerking met Risbo. Risbo is een onafhankelijk onderzoeksinstituut verbonden aan de Erasmus Universiteit. Bij de start van iedere Buurtcirkel wordt er een nul-meting uitgevoerd gevolgd door een periodieke meting. Uit deze onderzoeken blijkt onder meer dat deelname aan een Buurtcirkel leidt tot:

  • actievere sociale netwerken
  • een verhoogd gevoel van veiligheid en waardering en daarmee meer kwaliteit van leven
  • minder vereenzaming

Contact
Meer weten? Neem contact op met Ruud van der Kind via ruud.van.der.kind@pameijer.nl / 088 271 16 72 of kijk op www.buurtcirkel.nl

Publicaties:

Factsheet informatie voor gemeenten over de generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen

Routekaart voor het opzetten van regionale samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein

Partners:
KeyRing: www.keyring.org
wehelpen: www.wehelpen.nl

Buurtcirkel is als merknaam geregistreerd door Pameijer.