Buurtcirkel

voor elkaar

Van steeds meer mensen die jarenlang afhankelijk zijn geweest 
van zorg wordt nu verwacht dat zij zelfstandig in een wijk wonen. 
Zij hebben meestal geen eigen netwerk opgebouwd waarop zij 
in het dagelijkse leven kunnen terugvallen. Hierdoor komen eenzaamheid 
en andere problemen zoals verslaving veel voor.

Buurtcirkel komt uit Engeland. Wij ontdekten de kracht van Buurtcirkel toen we met 
de Engelse deelnemers spraken. Mensen die lang afhankelijk waren van zorg vertelden ons hun krachtige verhaal. Zij voelden zich weer volwaardig. Zij woonden zelf­standig en waren niet (meer) eenzaam. Iedere deelnemer zette zijn eigen talenten in voor de anderen. De ervaringen van deze deelnemers waren zo overtuigend dat we Buurtcirkel 
naar Nederland haalden.

‘Door Buurtcirkel praat ik makkelijker. Ook ken ik meer mensen in mijn buurt. Zo ben ik minder eenzaam’

Een Buurt­cirkel is een groep van 9 tot 12 mensen die bij elkaar in de buurt wonen. 
De deelnemers zijn allemaal mensen die begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Iedereen ondersteunt elkaar vanuit zijn eigen talenten met hulp van een vrijwilliger en een professionele coach.

In de zorg wordt vooral vanuit je probleem gedacht: ‘Wat kan je niet?’ Buurtcirkel is een antwoord op de vraag: wat is er nou echt nodig? Iedereen moet hierdoor aanspraak doen 
op zijn gezonde verstand waardoor eenvoudige antwoorden op soms complexe vragen ontstaan.

En dat werkt. Ook in Nederland zijn de deelnemers enthousiast. De resultaten uit diverse onderzoeken zijn er naar.

Buurtcirkel is als merknaam geregistreerd door Pameijer.