Buurtcirkel

voor elkaar

Van steeds meer mensen die jarenlang afhankelijk zijn geweest van zorg wordt nu verwacht dat zij zelfstandig in een wijk wonen. Zij hebben meestal geen eigen netwerk opgebouwd waarop zij in het dagelijkse leven kunnen terugvallen. Hierdoor komen eenzaamheid en andere problemen zoals verslaving veel voor.

Een Buurtcirkel, gebaseerd op een succesvol concept uit Engeland, is een groep van 9 tot 12 mensen die bij elkaar in de buurt wonen. De deelnemers zijn allemaal mensen die begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Iedereen ondersteunt elkaar vanuit zijn eigen talenten met hulp van een vrijwilliger en een professionele coach. Het resultaat is dat deelnemers meer grip krijgen op hun eigen leven, zich veilig voelen en in staat zijn om met weinig en uiteindelijk geen professionele ondersteuning zichzelf te redden.

‘Door Buurtcirkel praat ik makkelijker. Ook ken ik meer mensen in mijn buurt. Zo ben ik minder eenzaam’

+Vijf anticipeert voortdurend op economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo is de context van vele zorgorganisaties aan het veranderen. Om hun programma’s voor kwetsbare burgers uit te kunnen voeren, zoeken zij naar nieuwe oplossingen en werkwijzen om deze programma’s op wijkniveau met andere partners uit te voeren. Door de methodiek van Buurtcirkel te vertalen naar nieuwe doelgroepen, netwerken, diensten en voorzieningen werkt Buurtcirkel als een vliegwiel voor toekomstige oplossingen en werkwijzen.

Zo is er in 2018 een Buurtcirkel specifiek voor ouderen opgericht in samenwerking met Aafje en is de werkwijze van Buurtcirkel nu een integraal onderdeel van iCAREnext. Download hier de Factsheet Buurtcirkel voor ouderen.

Resultaten
Om de kwaliteit van Buurtcirkel te borgen heeft +Vijf een monitor programma opgezet in samenwerking met Risbo. Risbo is een onafhankelijk onderzoeksinstituut verbonden aan de Erasmus Universiteit. Bij de start van iedere Buurtcirkel wordt er een nul-meting uitgevoerd gevolgd door een periodieke meting. Uit deze onderzoeken blijkt onder meer dat deelname aan een Buurtcirkel leidt tot:

  • actievere sociale netwerken
  • een verhoogd gevoel van veiligheid en waardering en daarmee meer kwaliteit van leven
  • minder vereenzaming

Meer weten? Neem contact op met Ruud van der Kind via ruud.van.der.kind@pameijer.nl / 088 271 16 72 of kijk op www.buurtcirkel.nl

Publicaties:
Factsheet sociale netwerken Buurtcirkel: een geïntegreerde wijkbenadering

Factsheet informatie voor gemeenten over de generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen

Routekaart voor het opzetten van regionale samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein

Partners:
KeyRing: www.keyring.org
wehelpen: www.wehelpen.nl

Buurtcirkel is als merknaam geregistreerd door Pameijer.