Buurtcirkel

voor elkaar

Van steeds meer mensen die jarenlang afhankelijk zijn geweest van zorg wordt nu verwacht dat zij zelfstandig in een wijk wonen. Zij hebben meestal geen eigen netwerk opgebouwd waarop zij in het dagelijkse leven kunnen terugvallen. Hierdoor komen eenzaamheid en andere problemen zoals verslaving veel voor.

Een Buurtcirkel, gebaseerd op een succesvol concept uit Engeland, is een groep van 9 tot 12 mensen die bij elkaar in de buurt wonen. De deelnemers zijn allemaal mensen die begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Iedereen ondersteunt elkaar vanuit zijn eigen talenten met hulp van een vrijwilliger en een professionele coach. Het resultaat is dat deelnemers meer grip krijgen op hun eigen leven, zich veilig voelen en in staat zijn om met weinig en uiteindelijk geen professionele ondersteuning zichzelf te redden.

‘Door Buurtcirkel praat ik makkelijker. Ook ken ik meer mensen in mijn buurt. Zo ben ik minder eenzaam’

 

Download hier het Buurtcirkel boekje vol met ervaringsverhalen van deelnemers, vrijwilligers, coaches en organisaties.

+Vijf anticipeert voortdurend op economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo is de context van vele zorgorganisaties aan het veranderen. Om hun programma’s voor kwetsbare burgers uit te kunnen voeren, zoeken zij naar nieuwe oplossingen en werkwijzen om deze programma’s op wijkniveau met andere partners uit te voeren. Door de methodiek van Buurtcirkel te vertalen naar nieuwe doelgroepen, netwerken, diensten en voorzieningen werkt Buurtcirkel als een vliegwiel voor toekomstige oplossingen en werkwijzen. Meer informatie? Download de Factsheet Buurtcirkel: een geïntegreerde wijkbenadering.

Resultaten
Om de kwaliteit van Buurtcirkel te borgen heeft +Vijf een monitor programma opgezet in samenwerking met Risbo. Risbo is een onafhankelijk onderzoeksinstituut verbonden aan de Erasmus Universiteit. Bij de start van iedere Buurtcirkel wordt er een nul-meting uitgevoerd gevolgd door een periodieke meting. Uit deze onderzoeken blijkt onder meer dat deelname aan een Buurtcirkel leidt tot:

  • actievere sociale netwerken
  • een verhoogd gevoel van veiligheid en waardering en daarmee meer kwaliteit van leven
  • minder vereenzaming

Contact
Meer weten? Neem contact op met Richard van Vliet: richard.van.vliet@pameijer.nl – 0882714054

Buurtcirkel is als merknaam geregistreerd door Pameijer.

Buurtcirkel voor ouderen

In 2018 is er een Buurtcirkel specifiek voor ouderen opgericht in samenwerking met Aafje. Ondanks dat Buurtcirkel geen onderscheid maakt >>

Buurtcirkel voor mensen met een verstandelijke beperking

In het experiment “persoonsvolgende zorg” in Rotterdam, een onderzoek van HHM, blijkt dat 65% van de mensen met een Wlz >>

Partners