Buurtcirkel voor ouderen

In 2018 is er een Buurtcirkel specifiek voor ouderen opgericht in samenwerking met Aafje. Ondanks dat Buurtcirkel geen onderscheid maakt in doelgroepen, blijkt uit onderzoek onder oudere Buurtcirkel-deelnemers (65+) dat zij er de voorkeur aan geven om samen met leeftijdsgenoten een sociaal netwerk te vormen. De overeenkomsten in levensfase en levenservaringen worden hiervoor als reden gegeven. Het is echter ook die levensfase die vraagt om een iets andere focus binnen een Buurtcirkel.

De methodiek van Buurtcirkel richt zich onder meer op het optimaal laten functioneren van mensen op de levensgebieden leren en werken. Bij ouderen speelt dit niet of in mindere mate een rol. Daarentegen is het opdoen van sociale contacten en de wederkerigheid die daaruit voortvloeit voor ouderen wel weer een heel belangrijk aspect. Download hieronder de Factsheet Buurtcirkel voor ouderen voor meer informatie.

Partners