Howie the Harp™

ervaring werkt

Mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen stuiten vaak op een ‘nee’ als ze werk zoeken na hun herstel. En dat terwijl hun ervaringen zo waardevol zijn. +Vijf vindt dat deze ervaringen onvoldoende benut worden. Een belangrijk inzicht dat wij jaren geleden kregen in New York.

We ontmoetten in New York mensen die fikse psychiatrische en/of verslavings­problemen hebben gehad. Zij vertelden met enorme trots over hun studie bij ‘Howie the Harp’ en wat de waarde daarvan was voor zichzelf en voor de organisaties waar zij voor werkten. De verhalen van deze mensen waren zo overtuigend dat wij besloten de opleiding naar Nederland te halen.

‘Wat is nou de waarde van een drugsverslaafde?’ dacht ik vroeger. Nu weet ik dat ik iemand ben en dat ik ook dingen goed doe.’

Howie the Harp™ is een éénjarige opleiding tot ervaringsdeskundige voor iedereen met ervaring met psychische, psychosociale en/of verslavingsproblemen. De filosofie van Howie the Harp™ is dat de (herstel-)ervaringen van de één, een bron van kracht zijn voor het herstel van een ander. Kwetsbare mensen hebben vaak behoefte aan ondersteuning van iemand die begrijpt welke hindernissen je moet nemen en die hen perspectief biedt.

Interview directeur +Vijf Jan Alblas met Beau van Erven Dorens

Gelukkig is ervaringsdeskundigheid geen onontgonnen terrein meer. Steeds meer wordt de waarde hiervan ingezien. Steeds meer gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen doen een beroep op professionele ervaringsdeskundigen.

Inmiddels hebben we in samenwerking met lokale partijen in vier steden Howie the Harp™-vestigingen opgericht.

Howie the Harp™ is een geregistreerd handelsmerk van Community Acces USA. Pameijer is licentiehouder van Howie the Harp™ in de Benelux.