iCAREnext

De wijk van morgen

Mensen met een hulpvraag moeten steeds vaker en langer zelfstandig thuis wonen, terwijl de huidige inrichting van onze woonwijken zelfstandig wonen niet altijd even makkelijk maakt. In samenwerking met stedenbouwkundigbureau od205 en architectenbureau groosman zijn wij daarom iCAREnext gestart.

Samen ontwikkelde wij ‘De wijk van morgen’. Deze integrale aanpak bestaat uit zeven bouwstenen om een inclusieve (woon)omgeving te ontwikkelen. Deze bouwstenen zorgen voor samenhang tussen het sociale, ruimtelijke en technologische domein. Het resultaat is een woonomgeving waarin wijkbewoners, met en zonder ondersteuningsvraag, met elkaar verbonden worden. Gemeenschappelijke faciliteiten zoals gemaksdiensten hebben een centrale plek in de wijk gericht op ontmoeting, verbinding en peer support. Professionele zorg en ondersteuning wordt vanuit de wijk georganiseerd door hulpverleners en ervaringsdeskundigen. De bewoners worden betrokken bij de transformatie naar zo’n nieuwe woonomgeving. Zij hebben een actieve rol in het ondersteunen van elkaar vanuit hun eigen kracht, vaardigheden en talenten, eventueel met hulp van een (professionele) coach.

iCAREnext nodigt gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, projectontwikkelaars en investeerders uit om deze aanpak in de praktijk te brengen.

Meer weten? Download hier de brochure  of neem direct contact op met Ruud van der Kind via ruud.van.der.kind@pameijer.nl of 088 271 16 72.

Partners