Quickscan ervaringsdeskundigheid

 

Werken met Ervaringsdeskundigen is inzetten op preventie

Bij werken met, voor en door mensen, leveren Ervaringsdeskundigen een belangrijke bijdrage. In de zorg zijn ze niet meer weg te denken maar ook bij overheidsinstanties, UWV’s, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, onderwijs en in het bedrijfsleven groeit de belangstelling. Tegelijkertijd is er nog weinig bekend over de voorwaarden voor een goede inbedding van Ervaringsdeskundigen. +Vijf heeft een quickscan ontwikkeld die inzicht geeft in hoeverre uw organisatie klaar is voor het werken met Ervaringsdeskundigen.

Een brug slaan
Wat gaat er om in iemand met een psychische achtergrond? Wat betekent het als je in armoede moet leven? Hoe is het om verslaafd te zijn? Ervaringsdeskundigen kunnen vanuit hun eigen, vaak kwetsbare, achtergrond en na een gedegen opleiding een brug slaan tussen klant en professional. Professionals krijgen meer inzicht in en begrip voor wat er daadwerkelijk speelt. Klanten durven zich kwetsbaar op te stellen en te vertellen waar het écht om gaat. Zodat de professional de goede vragen stelt en de klant eerlijk durft te antwoorden. Werken met Ervaringsdeskundigen is inzetten op preventie. Waarbij een open houding naar elkaar, onderling vertrouwen en (h)erkenning voor de klant de basis vormen.

Is uw organisatie er klaar voor?
Bij +Vijf hebben we veel kennis over het inbedden van Ervaringsdeskundigheid in organisaties, onder andere vanuit onze opleiding Howie the Harp. Deze kennis hebben we vertaald naar een ‘Quickscan Ervaringsdeskundigheid’. De scan bestaat uit een kortdurend traject waarin de adviseurs en Ervaringsdeskundigen van +Vijf zich verdiepen in de organisatie en haar omgeving. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst wordt inzichtelijk of en hoe de organisatie is ingericht om te werken met Ervaringsdeskundigen. Dit geeft vervolgens een helder beeld van de kansen en mogelijkheden die uw organisatie heeft om Ervaringsdeskundigheid te implementeren en in te bedden. Of wat uw organisatie nog moet doen.

Maatwerk en advies
Het resultaat van de Quickscan is maatwerk en een concreet advies op essentiële thema’s zoals rollen, taken en verantwoordelijkheden waarmee uw organisatie direct aan de slag kan. Desgewenst kunnen wij u nog verder begeleiden en adviseren.

Interesse en contact
Heeft u interesse in de quickscan voor uw organisatie? Neem contact op met Natalie Bunschoten via Natalie.Bunschoten@pameijer.nl of 088 271 16 18.

Whitepaper
RIBW Brabant publiceerde een whitepaper waarin zij meer vertellen over de Ervaringsdeskundigheid efficiënt en effectief kan inzetten. Hierin beschrijven zij enkele belangrijke voordelen zoals:

  • Transitie van ‘doing to’ naar ‘doing with’
  • Bestaande kennis wordt beter benut
  • Efficiëntie
  • Herkenning en erkenning.

Bekijk hier de whitepaper.

Partners