Quickscan inclusie

Vergrijzing, langer thuis blijven wonen en toenemende ambulantisering in de zorg daagt partijen in het sociale domein uit om na te denken over de (her)inrichting van buurten en wijken. Als oplossingsrichting komt het concept “Inclusieve wijk” steeds vaker bovendrijven. Een wijk waar het voor eenieder prettig wonen is met een goede kwaliteit van leven. Maar wat is het en hoe pak je dit aan? Om hier richting aan te geven heeft + Vijf samen met partner Morgens de ‘Quickscan inclusie’ ontwikkeld. Met deze training van een halve dag maken we zichtbaar welke thema’s dominant zijn in een wijk of buurt en bieden we handvatten om tot een effectieve aanpak te komen.

Meer weten? Neem contact op met ons op via 088 271 65 55 of via info@plusvijf.nl

Partners