Inclusie vraagstukken

gemeenschappelijke antwoorden

Inclusie is een politiek maatschappelijk thema geworden. Van steeds meer mensen die jarenlang afhankelijk zijn geweest van zorg wordt nu verwacht dat zij zelfstandig in een wijk wonen. Maar mensen zelfstandig in een huis in een wijk laten wonen, is geen garantie voor inclusie.

Vanuit inclusie denken en handelen is niet alleen aan de borgorganisaties. Ook bijvoorbeeld gemeenten, woningbouwcorporaties, werkgevers, technologiepartijen en (stads)architecten hebben we hierbij nodig.

De vragen die deze partijen gelukkig steeds meer stellen zijn: Hoe kunnen we met elkaar bijdragen aan meer zelfredzaamheid en aan meer duurzaamheid? En hoe kunnen we voorkomen dat mensen maximaal aanspraak moeten doen op zorg? Op deze gemeenschappelijke vragen moeten ook gemeenschappelijke antwoorden komen.

We ontnemen de samenleving kansen als we blijven denken in beperkingen.

+Vijf is een katalysator in het vinden van gemeenschappelijke antwoorden op inclusie vraagstukken. Wij dragen bij met onze kennis van kwetsbare mensen en onze overtuiging dat deze mensen veel meer kunnen dan wij denken. We ontnemen zowel deze mensen als ook de samenleving kansen als we blijven denken in beperkingen.

+Vijf heeft een groot en breed netwerk. In de zorg en daarbuiten. Hierdoor leggen we relevante verbindingen en schakelen we snel met allerlei partijen om tot gemeenschappelijke oplossingen te komen. Een voorbeeld hiervan is onze bijdrage aan community support housing vraagstukken. Waar wij onze kennis van programma’s als Buurtcirkel en Howie the Harp uiteraard voor gebruiken.

In deze whitepaper omschrijven wij welke bouwstenen in onze visie essentieel zijn om tot een inclusieve samenleving te komen.