WRAP® voor werknemers

Wellness Recovery Action Plan

WRAP®, Wellness Recovery Action Plan, is een zelfhulpinstrument dat niet aan een diagnose gebonden is. Het uitgangspunt is eenvoudig: iemand brengt zelf in kaart wat hij of zij nodig heeft om zich goed te voelen, en welke triggers die balans verstoren. Het is een eenvoudige manier om trapsgewijs signalen te herkennen bij jezelf zodat je er zelf iets mee kunt doen. Het inschakelen van professionele hulp is hierdoor vaak niet meer nodig.

De methode is in de VS ontwikkeld vanuit de psychiatrie. Wij ontdekten dat niet alléén mensen met ernstige psychische klachten baat hebben bij de WRAP®, maar dat het iedereen zelf de verantwoordelijkheid geeft over het eigen welbevinden. De basis WRAP® training hebben wij dan ook vertaald naar een training specifiek voor bedrijven. Wij geven in-company trainingen als hulpmiddel om uitval en ziekteverzuim te voorkomen en terugkeer in het arbeidsproces te bevorderen. In de bijeenkomsten ligt de nadruk op het versterken van bewustzijn, balans en eigen verantwoordelijkheid.

33% van het ziekteverzuim is gerelateerd aan psychosociale klachten.
Een zieke werknemer kost een werkgever minimaal €250 per dag.
Bron: ArboNed (2015) en MKB-desk (2016).

WRAP® past goed in deze tijd, waarin de nadruk ligt op eigen verantwoordelijkheid.

In 6 bijeenkomsten maken de deelnemers hun eigen Wellness Recovery Action Plan. Dit plan bestaat uit 7 onderdelen, die allemaal antwoord geven op de hoofdvraag: wat heb ik nodig om me goed te voelen? De WRAP-training maakt bovendien duidelijk welke triggers hen uit balans brengen, en wat helpt om weer in balans te komen.

Resultaten
Onderzoek bewijst dat werknemers positiever oordelen over hun functioneren na de WRAP dan ervoor. Uit zowel Amerikaans en Nederlands onderzoek blijkt verder dat:

  • WRAP® een positief effect heeft op herstel, welbevinden, empowerment en zelfvertrouwen
  • Deelnemers aan WRAP® beter kunnen omgaan met tegenslag
  • WRAP® leidt tot minder ziekteverschijnselen en hogere score op de kwaliteit van leven

+Vijf zet WRAP inmiddels in bij diverse werkgevers. Het geeft werknemers inzichten om in balans te blijven. Ze leren omgaan met tegenslag en eigen beperkingen te accepteren.

Meer weten? Neem contact op met Ruud van der Kind via ruud.van.der.kind@pameijer.nl of 088 271 16 72.

Partners