WRAP®

Wellness Recovery Action Plan

Jaarlijks lijden in Nederland ongeveer drie miljoen mensen aan psy­chische en/of psychosociale klachten. Dat kost de maatschappij circa €20 miljard aan verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorg. WRAP biedt een oplossing voor dit maatschappelijke probleem.

WRAP is een zelfhulpinstrument dat niet aan een diagnose gebonden is. De methode is in de VS ontwikkeld vanuit de psychiatrie. Wij ontdekten dat niet alléén mensen met ernstige psychische klachten baat hebben bij de WRAP, maar dat het iedereen zelf de verantwoordelijkheid geeft over het eigen welbevinden.

WRAP is een eenvoudige manier om trapsgewijs signalen te herkennen bij jezelf zodat je er zelf iets mee kunt doen. Het inschakelen van professionele hulp is hierdoor vaak niet meer nodig.

‘Ik ben me bewust geworden wat goed voor mij is. Mijn actieplannen helpen mij bij het maken van beslissingen.’

Er worden in groepsverband vragen en ideeën uitgewisseld. Problemen als ziekte worden niet ontkend, maar vanuit vijf sleutelbegrippen – hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling , opkomen voor jezelf en steun – in een ander licht geplaatst.

+Vijf zet WRAP inmiddels in bij diverse werkgevers. Het geeft werknemers inzichten om in balans te blijven. Ze leren omgaan met tegenslag en eigen beperkingen te accepteren.

Onderzoek bewijst dat werknemers positiever oordelen over hun functioneren na de WRAP dan ervoor.

De opgedane inzichten zijn niet alleen werkgerelateerd. WRAP raakt veel facetten van het dagelijks leven en maakt mensen hierdoor sterker. WRAP is een kado van werkgevers aan werknemers.