Samenwerking Howie the Harp en Housing First

Een groot aandeel studenten van Howie the Harp, opleiding tot Ervaringsdeskundige, heeft te maken heeft gehad met dakloosheid. Bij de meeste geldt dat het verkrijgen van een woning de eerste stap is in het proces van herstel en verdere (talent)ontwikkeling. Deze groep studenten is zeer gemotiveerd om de doelgroep daklozen bij Housing First te helpen met hun ervaringsdeskundigheid. Momenteel is het aandeel ervaringsdeskundigen binnen de Housing First methodiek in Rotterdam nog gering, maar Howie the Harp streeft ernaar om dit te laten groeien. Om die reden wordt de samenwerking met Housing First verkend. Bijvoorbeeld door modules toe te voegen binnen de opleiding. Dat zou een mooie, eerste stap zijn om elkaar – vanuit cliĆ«ntperspectief – te versterken.