Ervaringsdeskundigheid

Elk mens kan een waardevolle, wederkerige bijdrage leveren aan zijn eigen leven, dat van anderen en aan de samenleving. Ook mensen die te maken hebben (gehad) met psychiatrische, maatschappelijke en/of verslavingsproblemen en mensen met een verstandelijke beperking. Een dergelijke kwetsbaarheid zorgt er vaak voor dat het geloof in eigen kunnen op de achtergrond is geraakt.

+Vijf wil een beroepsperspectief bieden aan deze mensen en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening in de profit- en non-profit sector verbeteren. Ervaringsdeskundigen kunnen vanuit hun doorleefde ervaring organisaties van binnenuit veranderen door het tegengaan van stigma en door ruimte te maken voor herstel, talentontwikkeling en eigen kracht. Door daarnaast actief samen te werken met andere organisaties en bedrijven in de profit- en non-profit sector proberen wij continu bij te dragen aan de professionalisering van ervaringsdeskundigheid.