Inclusieve leefomgevingen

Er zijn veel mensen met een zeer klein sociaal netwerk. Sommigen hebben door het bereiken van een hoge leeftijd al familie en vrienden verloren of zijn onvoldoende mobiel om weer nieuwe contacten op te bouwen. Anderen worden belemmerd om een netwerk op te bouwen door psychische, mentale of verstandelijke beperkingen of weten als nieuwkomer nog niet goed aan te sluiten op onze taal en cultuur. Wij willen een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en ontwikkeling van deze mensen door onder meer op lokaal niveau met gemeenten, corporaties en ondersteunende professionals tot constructieve interventies te komen. Interventies die ertoe leiden dat mensen weer op een natuurlijke manier met elkaar verbonden worden. Wij gaan daarbij uit van ‘positieve gezondheid’, ofwel het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.