Zelfmanagement

Jaarlijks lijden in Nederland ongeveer drie miljoen mensen aan psychische en/of psychosociale klachten. Dat kost de maatschappij circa €20 miljard aan verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorg. Zelfmanagementprogramma’s kunnen een oplossing bieden voor dit maatschappelijke probleem. Zelfmanagement is het vermogen van mensen om hun aandoening zo goed mogelijk te kunnen inpassen in hun leven. Door hulpprogramma’s kunnen zij de regie krijgen over hun eigen herstel en hun draagkracht versterken. Maar bijvoorbeeld ook omgaan met de symptomen, de behandeling en de leefstijlveranderingen die hiervoor nodig zijn.