Wat is waardevolle zorg?

‘Waardevolle Zorg in Rotterdam’ is een onderzoek van Gemeente Rotterdam in samenwerking met Buurtcirkel.

De vraag die in het onderzoek centraal staat is: “Hoe ziet zelfredzaamheid er voor kwetsbare Rotterdammers uit in een Buurtcirkel en hoe verhoudt dit zich tot het realiseren van de belangrijkste uitgangspunten van de Wmo?”

De toepassing van de Wmo – Wet Maatschappelijke Ondersteuning – blijkt in de praktijk voor gemeenten vaak nog best lastig. Volledige zelfredzaamheid is namelijk voor veel mensen niet zaligmakend, maar zeker ook niet altijd haalbaar. In feite wordt de eigen kracht van mensen onderschat. Reden genoeg voor Gemeente Rotterdam om een onderzoek te starten naar de zelfredzaamheid van kwetsbare Rotterdammers en de wijze waarop de gemeente op een goede én realistische manier kan inspelen op de uitgangspunten van de Wmo.

Het totale onderzoek bestaat uit 4 delen:

1) casestudie bij Buurtcirkel
2) literatuurstudie naar de betekenis van de term zelfredzaamheid binnen beleid en wat dit betekent voor goede zorg
3) documentanalyse van bestaande beleidsdocumenten en onderzoeken binnen de gemeente Rotterdam
4) responsieve dialoog met inwoners (cliënten), hulpverleners en beleidsmedewerkers.

Bijgaand onderzoek betreft het eerste deel. De onderzoekers hebben bij een aantal Buurtcirkels in Rotterdam meegelopen en op basis van hun bevindingen een aantal belangrijke thema’s zichtbaar gemaakt, te weten; de grenzen aan zelfstandigheid, gelijkwaardigheid gebeurt samen, veiligheid is geborgenheid, betekenisvolle verantwoordelijkheid en groepsgevoel ontstaat samen.

Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek luidt dat wat voor mensen van waarde is, zeker niet altijd volledige zelfredzaamheid is.

Zo is het voor deelnemers van een Buurtcirkel vooral belangrijk om gelijkgestemden te ontmoeten. Sociaal kwetsbare burgers willen in aanraking komen met anderen van diverse leeftijden, achtergronden, problematiek etc. Het onderdeel zijn van een groep zorgt voor een gevoel van solidariteit en verbondenheid. Tegelijkertijd biedt dit ontwikkelingsmogelijkheden. Er is bij alle deelnemers van een Buurtcirkel ruimte om te groeien, hoe klein die groei of verandering ook is. Natuurlijk gaat dat niet vanzelf en is dit afhankelijk van vele factoren.

Een deelnemer van Buurtcirkel omschrijft het zelf als; ‘een samenleving in het klein’ waar hij en de andere deelnemers kunnen ‘oefenen’ in het nemen van verantwoordelijkheid voor jezelf en voor anderen.

Samenvattend laat de casestudy dus zien dat goede zorg uit verschillende vormen van zorg en ondersteuning bestaat die elkaar kunnen aanvullen en waarbij mensen zich op verschillende vlakken kunnen ontwikkelen. Zowel op individueel vlak als in het contact met anderen.

 Lees hier de volledige uitwerking van de casestudy.