Whitepaper: een nieuw ontwerp voor netwerkgestuurde zorg

Hoe kan je er samen voor zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid de juiste ondersteuning krijgen in hun eigen wijk?

Een vraag waarin vooral het woord ‘samen’ de grootste uitdaging vormt. Want goede programma’s en interventies zijn er genoeg. Maar deze met elkaar in verbinding brengen en toegankelijk maken voor diegenen die dat – al dan niet tijdelijk – nodig hebben, daar zit de crux. Wanneer we als organisatie, als maatschappij volkomen steunend willen zijn aan het herstelproces van kwetsbare mensen zullen we naar een integraal ontwerp moeten.

In een nieuwe whitepaper introduceren wij een ontwerp dat de individuele zorgbehoefte als uitgangspunt neemt en de wijk (leefwereld) als basis voor een nieuwe infrastructuur.

Download hier de whitepaper: nieuw ontwerp voor netwerkgestuurde zorg