Zorgperspectief voor mensen met een verstandelijke beperking

Met het programma ‘Volwaardig leven’ wil het ministerie van VWS de zorg voor kwetsbare mensen beter aan laten sluiten op hun persoonlijke levenssituatie. Het vernieuwingstraject ‘Begeleiding à la carte’ is onderdeel van dit programma. Pameijer en +Vijf voerden een pilot uit binnen dit traject gericht op het verder ontwikkelen van de methodieken van Buurtcirkel zodat deze passen bij de omstandigheden en het leervermogen van deelnemers met een verstandelijke beperking. Ook de rol van verwanten werd hierin meegenomen.

De pilot heeft waardevolle inzichten opgeleverd die zijn gebundeld in het krantje: ‘Een nieuw toekomstperspectief voor mensen met een verstandelijke beperking’.

Bekijk het krantje hier