Zorg lijkt steeds ingewikkelder te worden, terwijl mensen helpen, er voor elkaar zijn, eigenlijk iets heel natuurlijks is.
Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen met een kwetsbaarheid naar eigen vermogen kan meedoen. Een samenleving die een betekenisvol leven voor iedereen mogelijk maakt. Onze programma’s brengen mensen (weer) met elkaar in verbinding en helpen hen bij het ontwikkelen van talenten en vaardigheden.

Lees hier over de Coronamaatregelen van +Vijf

wat wij doen

Inclusieve leefomgevingen

Er zijn veel mensen met een zeer klein sociaal netwerk. Sommigen hebben door het bereiken van een hoge leeftijd al familie en vrienden verloren of zijn onvoldoende mobiel om weer nieuwe contacten op te bouwen. Anderen worden belemmerd om een netwerk op te bouwen door psychische, mentale of verstandelijke beperkingen of weten als nieuwkomer nog niet goed aan te sluiten op onze taal en cultuur. >>

Ervaringsdeskundigheid

Elk mens kan een waardevolle, wederkerige bijdrage leveren aan zijn eigen leven, dat van anderen en aan de samenleving. Ook mensen die te maken hebben (gehad) met psychiatrische, maatschappelijke en/of verslavingsproblemen en mensen met een verstandelijke beperking. >>

Zelfmanagement

Jaarlijks lijden in Nederland ongeveer drie miljoen mensen aan psychische en/of psychosociale klachten. Dat kost de maatschappij circa €20 miljard aan verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorg. Zelfmanagementprogramma’s kunnen een oplossing bieden voor dit maatschappelijke probleem. >>

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

nieuws

Deelnemers Buurtcirkel ruim tevreden

Insights Zorg heeft een onderzoek naar de kwaliteit van de Buurtcirkels in Nederland uitgevoerd. Een Buurtcirkel is een sociaal netwerk dat mensen met een hulpvraag uit dezelfde buurt of wijk met elkaar verbindt. Er zijn 76 Buurtcirkels onderzocht waar in totaal 481 mensen bij aangesloten zijn.

>>

Blog: Inclusie, een droom of illusie?

Mensen die mij kennen, weten dat ik een idealist ben en geloof in een inclusieve samenleving met diversiteit als toegevoegde waarde.  Een samenleving waarbij iedereen ertoe doet, van betekenis is en kan participeren. Hier sta ik voor!

>>

Artikel: Vijf speerpunten voor een inclusieve wijk

Op donderdagmiddag 27 januari 2022 vond een landelijke digitale bijeenkomst plaats over het thema: Van Nimby naar Wimby; (Be)Grip in de buurt. Een initiatief van ZorgSaamWonen, Companen, Valente en Pameijer/+Vijf. Journalist Michel Maas schreef een artikel over de belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomst. 

>>

Buurtcirkel opgenomen in databank Effectieve sociale interventies van Movisie

Afgelopen week kregen wij het mooie nieuws dat Buurtcirkel door landelijk kennisinstituut Movisie is opgenomen in de databank ‘Effectieve sociale interventies’. Een panel van onafhankelijke beoordelaars gaven Buurtcirkel de erkenning ‘goed beschreven’.

>>

Update: programma en aanmelden voor symposium van NIMBY naar WIMBY

Het volledige programma van het symposium is bekend. Via de website kan je je aanmelden voor dit online programma op 27 januari.

>>

SAVE THE DATE: 5 april is de Dag van de ErvaringsDeskundige (DVDED)

Op dinsdag 5 april 2022 organiseert Howie the Harp samen met ROC Zadkine de Dag van de ErvaringsDeskundige in Rotterdam. Ditmaal een driedubbele jubileumeditie, want de lustrumeditie van het evenement valt in het komende jaar samen met zowel het 10-jarig bestaan van Howie the Harp als het 20-jarig bestaan van de opleiding BGE van ROC Zadkine.

>>

Podcast 2: Jan Alblas in gesprek met Marina Hesen

Wat betekent waardevolle zorg en hoe maken we die voor iedereen beschikbaar? Over deze vraag gaat Jan Alblas in gesprek met mensen die werkzaam zijn in de zorg, maar ook met mensen die zorg ontvangen. Komen die perspectieven overeen of hebben we nog een gat te dichten? Doel van deze serie podcasts is om relevante

>>

Mini-interview met Barbara Muller, initiatiefnemer van changemaking community Stokholm

Changemaking binnen de zorg. Sommige mensen slagen er in en zijn daarmee een inspiratiebron voor anderen. In een serie korte interviews spreken wij met deze mensen die net als wij geloven in een samenleving waarin iedereen naar eigen vermogen kan bijdragen en meedoen.

>>

Blog: liggen we nog op koers?

De waan van de dag. We kennen het denk ik allemaal. Ik in ieder geval wel. Druk met diverse processen en projecten waarmee we het verschil hopen te maken voor mensen die dat nodig hebben. Of op z’n minst een kleine bijdrage aan een samenleving waarin iedereen ertoe kan doen.
Maar liggen we werkelijk op koers?

>>

OPROEP VITALE STEDEN EN DORPEN: DOE JIJ MEE?

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft een aantal open oproepen uitgeschreven om ontwerpers te betrekken bij actuele opgaven in de maatschappij. Een van die oproepen is ‘Vitale steden en dorpen’. 

>>

Symposium van Nimby naar Wimby; (Be)grip in de buurt

Hoe kan de samenleving toegankelijk zijn en blijven voor mensen met een hulpvraag? Samen met ZorgSaamWonen, Companen en Vereniging Valente organiseren wij op 27 januari een symposium rondom deze centrale vraag.

>>

ZorgSaamWonen Award uitgereikt!

Vorige week werd de eerste ZorgSaamWonen Award uitgereikt. We spraken met een van de initiatiefnemers Yvonne Witter over deze award en het belang van een goed ingerichte fysieke omgeving voor mensen met een hulpvraag. 

>>

Podcast 1: Jan Alblas in gesprek met Agnes Klaren

Wat betekent waardevolle zorg en hoe maken we die voor iedereen beschikbaar? Over deze vraag gaat Jan Alblas in gesprek met mensen die werkzaam zijn in de zorg, maar ook met mensen die zorg ontvangen.

>>

Zorgperspectief voor mensen met een verstandelijke beperking

Met het programma ‘Volwaardig leven’ wil het ministerie van VWS de zorg voor kwetsbare mensen beter aan laten sluiten op hun persoonlijke levenssituatie. Het vernieuwingstraject ‘Begeleiding à la carte’ is onderdeel van dit programma. Pameijer en +Vijf voerden een pilot uit

>>

Nieuwe opleiding: Ervaringsdeskundige inzet in leiderschap, advies en bestuur

Howie the Harp, Pameijer en PAO Psychologie bundelen hun kennis en ervaring in de begeleidingskunde en ervaringsdeskundigheid! Het resultaat is de nieuwe opleiding: Ervaringsdeskundige inzet in leiderschap, advies en bestuur. 

>>

Whitepaper: een nieuw ontwerp voor netwerkgestuurde zorg

Hoe kan je er samen voor zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid de juiste ondersteuning krijgen in hun eigen wijk?  In een nieuwe whitepaper introduceren wij een ontwerp dat de individuele zorgbehoefte als uitgangspunt neemt en de wijk (leefwereld) als basis voor een nieuwe infrastructuur.

>>

Hoe gaat het met de Buurtcirkel in Oostenrijk?

Vorig jaar maart is in Wenen de eerste Buurtcirkel van start gegaan in de vorm van een pilot. Verein LOK, de organiserende partij, is enthousiast en voornemens om nog twee Buurtcirkels te starten. Mooi moment om eens de balans op te maken.

>>

Buurtcirkel nu ook over de grens én in de ouderenzorg actief

In de laatste nieuwsbrief van Zorgsaam Wonen, het landelijke platform voor maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn, aandacht voor de laatste ontwikkelingen omtrent Buurtcirkel.

>>