Wat als eenvoud ook complexe vragen oplost - +Vijf, vinden en doorgeven

Mensen helpen is heel natuurlijk. Maar dat zien wij vaak niet meer zo. Door de manier waarop in Nederland zorg was ingericht zijn mensen afhankelijk geworden van professionele hulp. Zorg is ook heel ingewikkeld geworden. Dat wil niemand. Iedereen wil dingen zelf kunnen doen. Iedereen wil er ‘toe doen’.

Bij +Vijf, een initiatief van Pameijer, is eenvoud de leidraad. Wij ontwikkelen oplossingen die de (herstel)kracht en zelfredzaamheid van mensen bevorderen. Soms met tijdelijke professionele ondersteuning. Wij geven advies en trainingen aan gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en bedrijven. Ook ondersteunen wij bij de implementatie van die initiatieven.

programma's

Inclusie vraagstukken

Inclusie is een politiek maatschappelijk thema geworden. Van steeds meer mensen die jarenlang afhankelijk zijn geweest van zorg wordt nu verwacht dat zij zelfstandig in een wijk wonen. Maar mensen zelfstandig in een huis in een wijk laten wonen, is geen garantie voor inclusie.

>>

Howie the Harp™

Mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen stuiten vaak op een ‘nee’ als ze werk zoeken na hun herstel. En dat terwijl hun ervaringen zoveel waarde bevatten. +Vijf vindt dat van deze waarde meer gebruik gemaakt moet worden.

>>

Buurtcirkel

Van steeds meer mensen die jarenlang afhankelijk zijn geweest van zorg wordt nu verwacht dat zij zelfstandig in een wijk wonen. Zij hebben meestal geen eigen netwerk opgebouwd waarop zij in het dagelijkse leven kunnen terugvallen.

>>

WRAP®

Jaarlijks lijden in Nederland ongeveer drie miljoen mensen aan psy­chische en/of psychosociale klachten. Dat kost de maatschappij circa €20 miljard aan verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorg. WRAP biedt een oplossing voor dit maatschappelijke probleem.

>>

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

nieuws

Howie in NRC: ‘Na een leven op straat terug de schoolbanken in’

Afgelopen weekend stond er in NRC Handelsblad een interessant artikel over de opleiding Howie the Harp™. Inhoud, ervaringen en resultaten passeren in het stuk de revue.

>>

Samen met de klant; evaluatie van de inzet van ervaringsdeskundige expertise

In 2017 is UWV WERKbedrijf Rijk van Nijmegen een pilot gestart met de inzet van twee adviseurs met ervaringsdeskundige expertise.

>>

4 trends die de GGZ gaan veranderen

Boeiend artikel van de nieuwe draai over de vier ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan de verandering in de ggz.

>>

Impressie 1e landelijke Buurtcirkel bijeenkomst

Op 11 oktober vond de eerste Buurtcirkel bijeenkomst plaats in Rotterdam. Van bijna alle Buurtcirkels waren er mensen aanwezig

>>

Artikel: School van het leven

Een universitaire graad of alleen een basisschooldiploma: bij Howie the Harp™, een opleiding tot ervaringsdeskundige, is iedereen welkom.

>>

Eenzaamheid Wmo-gebruikers neemt toe

In 2017 voelde 20% van de mensen in de Wmo zich zeer eenzaam. Bij mensen die daarnaast nog van een voorziening in de Participatiewet of de Jeugdwet

>>

Aafje start 2e Buurtcirkel voor ouderen in Ridderkerk

‘Doe mee en doe meer samen’, dat was de gedachte achter het opstarten van de eerste Buurtcirkel voor ouderen

>>

Nieuwe website Howie the Harp™

Een lang gekoesterde wens is voor Howie the Harp™ in vervulling gegaan. Een nieuwe, gebruiksvriendelijke website

>>

Derde bijeenkomst Ervaringsdeskundigheid RIBW

Als ervaringsdeskundige ben je een pionier. Je zet stappen, maakt keuzes en draagt bij aan

>>

Nieuws van Howie

Met onder meer nieuws over de start van Howie Amsterdam, de groeiende

>>

Nieuw basis leertraject ‘werkfit met ervaring’

Voor mensen met ervaring op het gebied van psychische-, verslavings- of psychosociale problematiek is de stap naar een opleiding of (vrijwilligers)werk soms

>>

Tweede WRAP succesvol afgesloten

Onlangs is de tweede WRAP groep in het Vlietland ziekenhuis met succes afgesloten.

>>

Blog: Eenzaamheid is bij uitstek iets om met anderen te delen

Met deze zin opent het rapport “Kwetsbaar en eenzaam” van het SCP (2018).

>>

Nieuws van Howie the Harp™

De Howie nieuwsbrief is er weer uit. Met oa een nieuwe locatie voor

>>

Ervaringsdeskundigen binnen zorgorganisaties: Niet meer weg te denken, maar nog zoveel vragen!

Iedereen lijkt het erover eens te zijn. Het sociaal domein kan niet meer

>>

Eindpublicatie Nieuwe wegen GGZ en opvang

Het programma ‘Nieuwe wegen GGZ en opvang’ was een tweejarige

>>

Uitzending Brandpunt+ over Ervaringsdeskundigheid

Stel, je durft die blauwe enveloppen maar niet open te maken

>>

Lerend netwerk “Ouderenhuisvesting zonder eenzaamheid”

De gemeente Amsterdam ziet zich geconfronteerd met toenemende

>>