Wat als eenvoud ook complexe vragen oplost - +Vijf, vinden en doorgeven

Zorg lijkt steeds ingewikkelder te worden, terwijl mensen helpen, er voor elkaar zijn, eigenlijk iets heel natuurlijks is. Wij geloven dan ook in de kracht van eenvoud. Wij ontwikkelen oplossingen die de herstelkracht, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare mensen bevorderen. Deze oplossingen vertalen wij naar sociaal-maatschappelijke programma’s, opleidingsprogramma’s, trainingen en adviezen die snel en eenvoudig inzetbaar zijn. Het ontwikkelen van nieuwe sociale netwerken met ondersteunende diensten en voorzieningen is waar onze kennis en expertise ligt. Evenals de professionalisering van ervaringsdeskundigheid en de ontwikkeling van zelfhulpinstrumenten. Preventie, eigen regie en een goed afgestemde mix van informele en formele ondersteuning binnen de eigen leefomgeving zijn hierbij onze basisprincipes.
 
Wij doen dit niet alleen. Wij werken samen met vele partners, binnen de zorg, maar zeker ook daarbuiten. In onze ogen een belangrijke voorwaarde voor succes. Deze partners delen onze overtuiging dat kwetsbare mensen veel meer kunnen dan wij als samenleving denken. Want uiteindelijk wil iedereen zo veel mogelijk zelf doen en van betekenis zijn voor anderen. Uiteindelijk wil iedereen ertoe doen. 

programma's

Inclusie vraagstukken

Inclusie is een politiek maatschappelijk thema geworden. Van steeds meer mensen die jarenlang afhankelijk zijn geweest van zorg wordt nu verwacht dat zij zelfstandig in een wijk wonen. Maar mensen zelfstandig in een huis in een wijk laten wonen, is geen garantie voor inclusie.

>>

Howie the Harp™

Mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen stuiten vaak op een ‘nee’ als ze werk zoeken na hun herstel. En dat terwijl hun ervaringen zoveel waarde bevatten. +Vijf vindt dat van deze waarde meer gebruik gemaakt moet worden.

>>

Buurtcirkel

Van steeds meer mensen die jarenlang afhankelijk zijn geweest van zorg wordt nu verwacht dat zij zelfstandig in een wijk wonen. Zij hebben meestal geen eigen netwerk opgebouwd waarop zij in het dagelijkse leven kunnen terugvallen.

>>

WRAP®

Jaarlijks lijden in Nederland ongeveer drie miljoen mensen aan psy­chische en/of psychosociale klachten. Dat kost de maatschappij circa €20 miljard aan verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorg. WRAP biedt een oplossing voor dit maatschappelijke probleem.

>>

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

nieuws

Wat kunnen we leren van de langdurige zorg in Scandinavië?

De Tweede Kamer vroeg kennisinstituut Vilans het uit te zoeken en de gepresenteerde conclusies zijn duidelijk.

>>

Overlast voorkomen in de wijk

Overlast voorkomen in de wijk, hoe doe je dat? De laatste jaren hebben woningcorporaties geregeld te maken met overlast in de wijk veroorzaakt door huurders die zorg of begeleiding nodig hebben.

>>

Adviseur Buurtcirkel 16 á 24 uur p/w

Ben jij de zorgprofessional die zorgt dat cliënten zoveel mogelijk meedoen in de samenleving?  Pameijer coacht mensen bij het versterken van hun eigen kracht en het omgaan met belemmeringen.

>>

Buurtcirkel genoemd als potentiële best practice in rapport Phrenos

Kenniscentrum Phrenos publiceerde onlangs het rapport “Verbeteren van zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen”.

>>

Nieuw initiatief iCAREnext, de wijk van morgen

Met architectenbureau Groosman, stedenbouwkundig bureau OD205 en onderzoeksbureau Kaap-O zijn wij het samenwerkingsverband iCAREnext gestart.

>>

Howie in NRC: ‘Na een leven op straat terug de schoolbanken in’

Afgelopen weekend stond er in NRC Handelsblad een interessant artikel over de opleiding Howie the Harp™. Inhoud, ervaringen en resultaten passeren in het stuk de revue.

>>

Samen met de klant; evaluatie van de inzet van ervaringsdeskundige expertise

In 2017 is UWV WERKbedrijf Rijk van Nijmegen een pilot gestart met de inzet van twee adviseurs met ervaringsdeskundige expertise.

>>

4 trends die de GGZ gaan veranderen

Boeiend artikel van de nieuwe draai over de vier ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan de verandering in de ggz.

>>

Impressie 1e landelijke Buurtcirkel bijeenkomst

Op 11 oktober vond de eerste Buurtcirkel bijeenkomst plaats in Rotterdam. Van bijna alle Buurtcirkels waren er mensen aanwezig

>>

Artikel: School van het leven

Een universitaire graad of alleen een basisschooldiploma: bij Howie the Harp™, een opleiding tot ervaringsdeskundige, is iedereen welkom.

>>

Eenzaamheid Wmo-gebruikers neemt toe

In 2017 voelde 20% van de mensen in de Wmo zich zeer eenzaam. Bij mensen die daarnaast nog van een voorziening in de Participatiewet of de Jeugdwet

>>

Aafje start 2e Buurtcirkel voor ouderen in Ridderkerk

‘Doe mee en doe meer samen’, dat was de gedachte achter het opstarten van de eerste Buurtcirkel voor ouderen

>>

Nieuwe website Howie the Harp™

Een lang gekoesterde wens is voor Howie the Harp™ in vervulling gegaan. Een nieuwe, gebruiksvriendelijke website

>>

Derde bijeenkomst Ervaringsdeskundigheid RIBW

Als ervaringsdeskundige ben je een pionier. Je zet stappen, maakt keuzes en draagt bij aan

>>

Nieuws van Howie

Met onder meer nieuws over de start van Howie Amsterdam, de groeiende

>>

Nieuw basis leertraject ‘werkfit met ervaring’

Voor mensen met ervaring op het gebied van psychische-, verslavings- of psychosociale problematiek is de stap naar een opleiding of (vrijwilligers)werk soms

>>

Tweede WRAP succesvol afgesloten

Onlangs is de tweede WRAP groep in het Vlietland ziekenhuis met succes afgesloten.

>>

Blog: Eenzaamheid is bij uitstek iets om met anderen te delen

Met deze zin opent het rapport “Kwetsbaar en eenzaam” van het SCP (2018).

>>