Zorg lijkt steeds ingewikkelder te worden, terwijl mensen helpen, er voor elkaar zijn, eigenlijk iets heel natuurlijks is.
Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen met een kwetsbaarheid naar eigen vermogen kan meedoen. Een samenleving die een betekenisvol leven voor iedereen mogelijk maakt. Onze programma’s brengen mensen (weer) met elkaar in verbinding en helpen hen bij het ontwikkelen van talenten en vaardigheden.

Lees hier over de Coronamaatregelen van +Vijf

wat wij doen

Inclusieve leefomgevingen

Er zijn veel mensen met een zeer klein sociaal netwerk. Sommigen hebben door het bereiken van een hoge leeftijd al familie en vrienden verloren of zijn onvoldoende mobiel om weer nieuwe contacten op te bouwen. Anderen worden belemmerd om een netwerk op te bouwen door psychische, mentale of verstandelijke beperkingen of weten als nieuwkomer nog niet goed aan te sluiten op onze taal en cultuur. >>

Ervaringsdeskundigheid

Elk mens kan een waardevolle, wederkerige bijdrage leveren aan zijn eigen leven, dat van anderen en aan de samenleving. Ook mensen die te maken hebben (gehad) met psychiatrische, maatschappelijke en/of verslavingsproblemen en mensen met een verstandelijke beperking. >>

Zelfmanagement

Jaarlijks lijden in Nederland ongeveer drie miljoen mensen aan psychische en/of psychosociale klachten. Dat kost de maatschappij circa €20 miljard aan verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorg. Zelfmanagementprogramma’s kunnen een oplossing bieden voor dit maatschappelijke probleem. >>

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

nieuws

Webinars over Ervaringsdeskundigheid

Weet jij wat Ervaringsdeskundigheid kan betekenen in Coronatijd of ben je nieuwsgierig naar wat Mathetiek is?
Schrijf je dan nu in voor deze boeiende webinars!

>>

Verslag werkbezoek Buurtcirkel

Met het programma Volwaardig leven wil het ministerie in samenwerking met Vilans de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst.

>>

Wat is waardevolle zorg?

‘Waardevolle Zorg in Rotterdam’ is een onderzoek van Gemeente Rotterdam in samenwerking met Buurtcirkel. 

De vraag die in het onderzoek centraal staat is: “Hoe ziet zelfredzaamheid er voor kwetsbare Rotterdammers uit in een Buurtcirkel en hoe verhoudt dit zich tot het realiseren van de belangrijkste uitgangspunten van de Wmo?” 

>>

Laatste nieuws van KeyRing

Het sociale netwerk Buurtcirkel heeft een nauw partnerschap met het KeyRing Living Supports Networks in Londen. Over en weer leren ze van elkaars ervaringen, strategieën en diensten.

>>

NOS: Ervaringsdeskundigen vaker professioneel ingezet in de GGZ

Steeds vaker worden ervaringsdeskundigen professioneel ingezet binnen de geestelijke gezondheidszorg.

>>

Nieuwsbrief september: focus op preventie

In onze laatste nieuwsbrief hebben wij in het bijzonder aandacht voor de rol van preventie. Een steeds belangrijker speerpunt binnen de zorg.

>>

Buurtcirkel start pilot voor mensen met een verstandelijke beperking

De laatste jaren zien wij dat mensen met een verstandelijke beperking succesvol meedoen met een Buurtcirkel.

>>

Buurtcirkel als preventiemiddel voor de GGZ

Steeds meer gemeenten ontdekken het concept Buurtcirkel als preventiemiddel voor de ggz-doelgroep. Maar wat is Buurtcirkel nu precies en wat levert het een gemeente op?

>>

Quickscan werken met Ervaringsdeskundigen

Werken met Ervaringsdeskundigen is inzetten op preventie Bij werken met, voor en door mensen, leveren Ervaringsdeskundigen een belangrijke bijdrage. In de zorg zijn ze niet meer weg te denken maar ook bij overheidsinstanties, UWV’s, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, onderwijs en in het bedrijfsleven groeit de belangstelling. Tegelijkertijd is er nog weinig bekend over de voorwaarden voor een

>>

Buurtcirkel Event verplaatst

+Vijf organiseert ieder najaar i.s.m. een van de samenwerkingspartners van Buurtcirkel het jaarlijkse Buurtcirkel Event.
Maar we leven met elkaar in een bijzondere tijd als gevolg van de Corona uitbraak in maart.

>>

Buurtcirkel in het Algemeen Dagblad

Buurtcirkel Hellevoetsluis haalde afgelopen zaterdag de landelijke krant. In het AD verscheen een artikel met als kop “Buurtcirkel Hellevoetsluis is een succes: begeleiding is niet meer nodig als je elkaar helpt.” Een mooi bewijs dat Buurtcirkels echt van toegevoegde waarde zijn. Het nut en de noodzaak van Buurtcirkels wordt steeds meer duidelijk. In toenemende mate

>>

College Venray geeft vervolg aan Buurtcirkels na geslaagde pilot

De twee buurtcirkels die sinds drie jaar actief zijn in wijken van Venray krijgen een vervolg. Dat besloten burgemeester en wethouders van Venray, die concluderen dat de drie proefjaren gunstige resultaten hebben opgeleverd. Zo gunstig dat de gemeente nog twee van deze netwerken wil opzetten: een voor ouderen en een voor jonge vrouwen met een

>>

Ervaringsdeskundigen zetten klanten UWV in beweging

Joep heeft een verslavingsachtergrond, Marieke een bipolaire stoornis. Nu zetten ze hun ervaring in bij UWV WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Met succes. Ze helpen klanten met een psychische kwetsbaarheid of verslaving richting participatie op de arbeidsmarkt. Arbeidsdeskundige Boudewijn Borghuis helpt het ook in zijn begrip voor klanten en het stellen van de juiste vragen: “Ik

>>

Maatregelen naar aanleiding van het Coronavirus

Gisteren heeft de overheid nieuwe maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.
Voor iedereen, ook voor ons, een situatie waar geen ervaring mee is.

>>

Het nieuwste KeyRing News

Het sociale netwerk Buurtcirkel heeft een nauw partnerschap met het KeyRing Living Supports Networks in Londen. Over en weer leren ze van elkaars ervaringen, strategieën en diensten. Lees hier de laatste nieuwsbrief uit Londen!

>>

Heb je nog een smartphone of tablet in je kast liggen?

Help mensen verbonden te blijven. Heb je nog een ongebruikte maar prima werkende smartphone of tablet thuis of op het werk? Lever deze dan in bij ons in! Liefst met oplaadapparatuur. Niet alle mensen met een ondersteuningsvraag hebben een smartphone of tablet en kunnen deze goed gebruiken, nu face-to-face contact in tijden van Corona lastiger

>>

Nieuw platform: Samen Online

Met Pameijer hebben we een nieuw platform: Samen Online. Te vinden via: pameijer.nl/samenonline Zodat mensen met een ondersteuningsvraag in deze tijd toch verbonden kunnen blijven, elkaar kunnen helpen, ontmoeten, vragen stellen, trainingen kunnen volgen, etc. Via de Facebookpagina van Pameijer kunnen ze ook lid worden van de Facebookgroep Samen Online.

>>

Buurtcirkel partner van Coalitie Erbij Rotterdam

Het sociale netwerk Buurtcirkel is nu partner van Coalitie Erbij Rotterdam. Coalitie Erbij zet zich in om kennis over eenzaamheid te vergroten. En daarmee sociaal isolement juist te verkleinen. Ze hebben een toolkit met Rotterdamse best practices en je vindt er verschillende presentaties en publicaties. Daarnaast geven ze verschillende trainingen en workshops. In de lerende praktijken komen professionals samen om met

>>