Zorg lijkt steeds ingewikkelder te worden, terwijl mensen helpen, er voor elkaar zijn, eigenlijk iets heel natuurlijks is.
Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen met een kwetsbaarheid naar eigen vermogen kan meedoen. Een samenleving die een betekenisvol leven voor iedereen mogelijk maakt. Onze programma’s brengen mensen (weer) met elkaar in verbinding en helpen hen bij het ontwikkelen van talenten en vaardigheden.

Lees hier over de Coronamaatregelen van +Vijf

wat wij doen

Inclusieve leefomgevingen

Er zijn veel mensen met een zeer klein sociaal netwerk. Sommigen hebben door het bereiken van een hoge leeftijd al familie en vrienden verloren of zijn onvoldoende mobiel om weer nieuwe contacten op te bouwen. Anderen worden belemmerd om een netwerk op te bouwen door psychische, mentale of verstandelijke beperkingen of weten als nieuwkomer nog niet goed aan te sluiten op onze taal en cultuur. >>

Ervaringsdeskundigheid

Elk mens kan een waardevolle, wederkerige bijdrage leveren aan zijn eigen leven, dat van anderen en aan de samenleving. Ook mensen die te maken hebben (gehad) met psychiatrische, maatschappelijke en/of verslavingsproblemen en mensen met een verstandelijke beperking. >>

Zelfmanagement

Jaarlijks lijden in Nederland ongeveer drie miljoen mensen aan psychische en/of psychosociale klachten. Dat kost de maatschappij circa €20 miljard aan verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorg. Zelfmanagementprogramma’s kunnen een oplossing bieden voor dit maatschappelijke probleem. >>

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

nieuws

Whitepaper: een nieuw ontwerp voor netwerkgestuurde zorg

Hoe kan je er samen voor zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid de juiste ondersteuning krijgen in hun eigen wijk?  In een nieuwe whitepaper introduceren wij een ontwerp dat de individuele zorgbehoefte als uitgangspunt neemt en de wijk (leefwereld) als basis voor een nieuwe infrastructuur.

>>

Hoe gaat het met de Buurtcirkel in Oostenrijk?

Vorig jaar maart is in Wenen de eerste Buurtcirkel van start gegaan in de vorm van een pilot. Verein LOK, de organiserende partij, is enthousiast en voornemens om nog twee Buurtcirkels te starten. Mooi moment om eens de balans op te maken.

>>

Buurtcirkel nu ook over de grens én in de ouderenzorg actief

In de laatste nieuwsbrief van Zorgsaam Wonen, het landelijke platform voor maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn, aandacht voor de laatste ontwikkelingen omtrent Buurtcirkel.

>>

Nieuwe UWV scholingsovereenkomst mooie stap in ontwikkeling ervaringsdeskundigheid

Na eerdere overeenkomsten heeft Pameijer vanaf dit jaar een scholingsovereenkomst met het UWV voor de duur van 4 jaar. Hiermee voldoen de opleidingen en trainingen aan de eisen die worden gesteld aan het Inkoopkader Scholingsdiensten 2021.

>>

jb Lorenz start digitale universiteit

Verbinden en impact maken. Vanuit deze doelstelling is de jb Lorenz University ontstaan.
De Academie Sociaal Domein en de Academie De Eerstelijns maken hier deel van uit.

>>

Samenwerking Howie the Harp en Housing First

Een groot aandeel studenten van Howie the Harp, opleiding tot Ervaringsdeskundige, heeft te maken heeft gehad met dakloosheid.

>>

GGZ in de wijk

Geïnspireerd door het gedachtegoed van de netwerkpsychiatrie denken wij als +Vijf ook na over hoe je nog beter kan aansluiten op de hulpvraag van mensen.

>>

Webinars over Ervaringsdeskundigheid

Weet jij wat Ervaringsdeskundigheid kan betekenen in Coronatijd of ben je nieuwsgierig naar wat Mathetiek is?
Schrijf je dan nu in voor deze boeiende webinars!

>>

Verslag werkbezoek Buurtcirkel

Met het programma Volwaardig leven wil het ministerie in samenwerking met Vilans de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst.

>>

Wat is waardevolle zorg?

‘Waardevolle Zorg in Rotterdam’ is een onderzoek van Gemeente Rotterdam in samenwerking met Buurtcirkel. 

De vraag die in het onderzoek centraal staat is: “Hoe ziet zelfredzaamheid er voor kwetsbare Rotterdammers uit in een Buurtcirkel en hoe verhoudt dit zich tot het realiseren van de belangrijkste uitgangspunten van de Wmo?” 

>>

Laatste nieuws van KeyRing

Het sociale netwerk Buurtcirkel heeft een nauw partnerschap met het KeyRing Living Supports Networks in Londen. Over en weer leren ze van elkaars ervaringen, strategieën en diensten.

>>

NOS: Ervaringsdeskundigen vaker professioneel ingezet in de GGZ

Steeds vaker worden ervaringsdeskundigen professioneel ingezet binnen de geestelijke gezondheidszorg.

>>

Nieuwsbrief september: focus op preventie

In onze laatste nieuwsbrief hebben wij in het bijzonder aandacht voor de rol van preventie. Een steeds belangrijker speerpunt binnen de zorg.

>>

Buurtcirkel start pilot voor mensen met een verstandelijke beperking

De laatste jaren zien wij dat mensen met een verstandelijke beperking succesvol meedoen met een Buurtcirkel.

>>

Buurtcirkel als preventiemiddel voor de GGZ

Steeds meer gemeenten ontdekken het concept Buurtcirkel als preventiemiddel voor de ggz-doelgroep. Maar wat is Buurtcirkel nu precies en wat levert het een gemeente op?

>>

Quickscan werken met Ervaringsdeskundigen

Werken met Ervaringsdeskundigen is inzetten op preventie Bij werken met, voor en door mensen, leveren Ervaringsdeskundigen een belangrijke bijdrage. In de zorg zijn ze niet meer weg te denken maar ook bij overheidsinstanties, UWV’s, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, onderwijs en in het bedrijfsleven groeit de belangstelling. Tegelijkertijd is er nog weinig bekend over de voorwaarden voor een

>>

Buurtcirkel Event verplaatst

+Vijf organiseert ieder najaar i.s.m. een van de samenwerkingspartners van Buurtcirkel het jaarlijkse Buurtcirkel Event.
Maar we leven met elkaar in een bijzondere tijd als gevolg van de Corona uitbraak in maart.

>>

Buurtcirkel in het Algemeen Dagblad

Buurtcirkel Hellevoetsluis haalde afgelopen zaterdag de landelijke krant. In het AD verscheen een artikel met als kop “Buurtcirkel Hellevoetsluis is een succes: begeleiding is niet meer nodig als je elkaar helpt.” Een mooi bewijs dat Buurtcirkels echt van toegevoegde waarde zijn. Het nut en de noodzaak van Buurtcirkels wordt steeds meer duidelijk. In toenemende mate

>>